dnes je 28.2.2024

Input:

Cvičení, případové studie a skupinové hry

5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.1.6
Cvičení, případové studie a skupinové hry

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Interakce ve školení

Tento styl interaktivní výuky je velmi účinný, protože je založen na hře a vlastním zážitku. Má však svá omezení a podmínky, při jejichž absenci nelze efektivně realizovat. Několik základních pravidel na začátek:

 • Trvejte na tom, aby interaktivně vedená skupina měla rozsah maximálně do 14–16 osob!

 • Každý účastník by měl mít na stole připraveny písemné sylaby, jmenovky (jméno účastníka), volné papíry na poznámky, popřípadě formuláře se zadáním úkolů a hodnocením kurzu.

 • Vždy napřed vysvětlete cíl cvičení, úkolu, proč se to dělá.

 • Rozdělte účastníky do skupin 4–6 osob.

 • Každé skupině přidělte určitý prostor. V učebně má skupina sedět tak, aby spolu mohla dobře komunikovat a nerušit druhé (např. okolo jednoho stolu, naproti sobě).

 • Nechte zvolit mluvčího – koordinátora skupiny, nebo ho určete. Bude zodpovídat za to, že všechny důležité aspekty budou probrány a bude dodržen časový limit. Prezentuje názory a stanoviska skupiny. S funkcí musí souhlasit a přijmout ji.

 • Načrtněte předem, jaké očekáváte výstupy, co mají skupiny či jedinci dělat, jaké výsledky a v jaké formě mají odevzdat.

 • Při každém cvičení stanovte čas, který na splnění úkolu účastníci mají.

Během plnění skupinových úkolů

Práce ve skupinách

 • Navštivte každou skupinu, abyste zjistil, zda rozumí zadání, mají problémy, či dotazy, zda a jak úkol zvládají. Korigujte nebo upřesňujte zadání.

 • Pozorujte chování členů skupiny: kdo je aktivní, kdo neustoupí, kdo je dominantní, kdo agresivní atp. Také můžete určit nebo nechat zvolit supervizory z členů skupiny, kteří později mohou zpětnou vazbu poskytnout.

 • Povzbuzujte členy, udržujte s nimi vztah, ale buďte nestranní a spravedliví!

 • V případě, že skupina potřebuje více času, než jste předpokládali, poskytněte ho! Pro účastníky je důležité věc dořešit a zažít úspěch, než nechat úkol nedořešený. Příště naplánujete na úkol více času.

Na konci úkolu skupiny

Zpětná vazba

 • Vyžadujte na každé skupině, aby prezentovala své výsledky.

 • Oceňte mluvčího skupiny nebo celou skupinu (poděkujte, zatleskejte.)

 • Naslouchejte každému vedoucímu při jeho prezentaci.

 • Zpětnou vazbu (například rozbor videa) podávejte formou informace – popisu dění. Nikoli formou kritiky či hodnocení. Vyhněte se emocionálnímu hodnocení, není-li kladné. Podporujte a vyzdvihněte hlavně kladné stránky. Negativní stránky jen popisujeme: "vidíte kam je přednášející otočen? Nikoli: “tohle je špatně, jste k posluchačům otočen zády!“

 • Po ukončení zpětné vazby má lektor shrnout dosažené výsledky či vyvodit závěry, udělat souhrn tématiky a ukončit blok úkolů.

Příklady na cvičení

Ukázka č. 1

Případová studie: "Výpadek elektřiny“

Situace: Ve vašem potravinářském závodě na zpracování drůbežího masa došlo k náhlému celopodnikovému výpadku elektrického proudu. Nefungují ani hlavní jističe, patrně shořela celá

Nahrávám...
Nahrávám...