dnes je 19.5.2024

Input:

Další bezpečnostní požadavky na stabilní skladovací zařízení sypkých hmot

17.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5.6
Další bezpečnostní požadavky na stabilní skladovací zařízení sypkých hmot

Ing. Miloslav Kočí

Definice stabilního skladovacího zařízení sypkých hmot

Stabilními skladovacími zařízeními na skladování sypkých hmot jsou zařízení nebo prostorové konstrukce, které umožňují skladování sypkých hmot o objemu větším než 3 m3 a skladované výšce nad 1,5 m nad terénem nebo podlahou.

Bezpečnostní požadavky

Další bezpečnostní požadavky na tato zařízení jsou uvedeny v Příloze č. 5 nař. vl . č. 378/2001 Sb. a jsou to:

  • k prostorům, kde by mohlo dojít k zachycení zaměstnanců, musí být zabráněn přístup,

  • musí být provedena ochrana před padajícími, odletujícími nebo rozprašovanými sypkými hmotami a před vniknutím předmětů do skladovacích zařízení,

  • nebezpečným účinkům statické elektřiny musí být zabráněno,

  • pro případ nebezpečného nahromadění plynných nebo tuhých emisí včetně jejich směsí musí být zabráněno jejich požáru nebo výbuchu s následným požárem,

  • velikost a tvar otvorů ochranných zařízení musí být stanoveny s ohledem na vlastnosti, strukturu a množství skladovaných hmot a možnosti propadnutí zaměstnanců do skladovacího zařízení,

  • vstupy a otvory do uzavřených nebezpečných prostor musí být zajištěny proti nežádoucímu vstupu, nebo nahodilému pádu zaměstnanců; tam kde je možný stálý přístup k horním otvorům otevřeného skladovacího zařízení musí před pádem chránit pevné zábradlí o výšce 1.1 m,

  • vypouštěcí otvory včetně uzávěrů musí být těsné vzhledem k vlastnostem skladovaných hmot a nesmí se náhodně otevřít,

  • ochranná zařízení musí být zajištěna proti samovolnému uvolnění; odnímatelná zařízení mohou být

Nahrávám...
Nahrávám...