dnes je 16.6.2024

Input:

Další bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvíhání břemen a zaměstnanců a přemisťování břemen

17.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5.3
Další bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvíhání břemen a zaměstnanců a přemisťování břemen

Ing. Miloslav Kočí

Související právní předpisy

  • Zákon č. 178/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce v posledním znění § 6b.

  • Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Zdvihací zařízení

Zařízení pro zdvíhání a přemisťování břemen a zdvíhání zaměstnanců lze rozdělit na zdvihací zařízení:

àvyhrazená (podle zák. č. 178/1968 Sb.§ 6b odst. 1a vyhl. č. 19/1979 Sb.) a

ànevyhrazená.

Dále uvedené požadavky, uvedené v Příloze č. 1 a 2 nař. vl. č. 378/2001 Sb. se vztahují na oboje uvedená zařízení, tedy vyhrazená a nevyhrazená zdvihací zařízení.

Požadavky na pevnost a stabilitu zdvihacích zařízení

Při užívání zdvihacích zařízení musí být v první řadě zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. Proto musí být zařízení pevná a stabilní vzhledem k velikosti a hmotnosti zdvihaných nebo přemísťovaných břemen s ohledem na předpokládané podmínky provozu i vlastnosti podkladů (zvlášť u pojízdných zařízení). Břemeno nesmí způsobit nežádoucí pohyb, pád nebo převrácení zařízení, nesmí se sklopit, sklouznout, nežádoucně se posunout. Proto musí být zabráněno:

  • zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance a kolize přemisťovaného břemene nebo zařízení s okolními předměty nebo zaměstnanci,

  • pádu zařízení, jeho částí nebo jeho nebezpečnému posunu,

  • samovolnému uvolnění zařízení, jeho částí nebo břemene.

Zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno.

Ochrana zaměstnanců

Pod zavěšeným břemenem se nesmějí zdržovat zaměstnanci, pokud to není ve zvláštních případech povoleno místním bezpečnostním předpisem. Břemeno se nesmí přepravovat nad nechráněnými pracovišti, pokud není zajištěna bezpečnost zaměstnanců jinak.

Pokud není zajištěn nebezpečný prostor pod zdviženým břemenem nebo zdvižené břemeno při výpadku pohonu, musí být na místě prováděn dohled pověřeným zaměstnancem. Před nebezpečím pádu břemene musí být

Nahrávám...
Nahrávám...