dnes je 13.6.2024

Input:

Fotovoltaika a elektromobilita z pohledu zasahujících hasičů - Konference BOZP v roce 2023 (21.11.2022)

5.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:22:39

Kapitoly videa

Lektor

ppor. Ing. Václav Volner

ppor. Ing. Václav Volner

Od roku 1996 příslušník HZS hl. m. Prahy, kde působil mezi lety 1996 a 2001 jako řadový hasič. Poté v letech 2001 – 2009 jako velitel družstva a od roku 2009 do současnosti jako velitel čety. Během výkonu služby absolvoval VŠB – TU Ostrava, obor Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V rámci své praxe vykonává i činnosti spojené s výkonem odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP a koordinátora BOZP na stavbách. Při své činnosti u HZS spolupracoval na několika projektech týkajících se požární bezpečnosti liniových staveb. V současné době se zaměřuje na problematiku vozidel s hybridními pohony a elektromobily. Je také členem stálé pracovní skupiny při HZS hl. m.  Prahy a lektorem příslušníku HZS pro práci ve ztížených podmínkách požáru.

Nahrávám...
Nahrávám...