dnes je 18.5.2024

Input:

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců s OOPP

3.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.10.4
Hodnocení spokojenosti zaměstnanců s OOPP

Bc. Heřman Riedel

Základní povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k OOPP jsou popsány v kapitole Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Zde se čtenář dozví vše o problematice OOPP, včetně požadavku § 3 odst. 1 a 2 NV č. 495/2001 Sb., kde se stanoví, že OOPP musí odpovídat podmínkám na pracovišti, přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců a respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Účel a druhy dotazníkové metody

Snad každý, kdo se oblastí OOPP zabývá, se "potýká" s výběrem OOPP a někdy i se stížnostmi zaměstnanců na pohodlí, vhodnost nebo nabídku velikostí. Někdy je velmi obtížné rozlišit oprávněné stížnosti na kvalitu/vhodnost daného OOPP od účelových stížností, kdy určitý okruh zaměstnanců prostě nechce daný druh OOPP používat nebo stížnosti tzv. "notorických stěžovatelů", kteří se stěžují vždy a na všechno. Další problém se může vyskytnout při zavádění nového druhu OOPP, kdy je problém vybrat příslušný typ OOPP z nabídky na trhu, kdy nejlacinější nemusí automaticky znamenat nejlepší a naopak. Pro všechny tyto účel je vhodné použít dotazníkovou metodu pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců, která se může využít z hlediska rozsahu na:

  • - celoplošné šetření, tj. průzkum zaměřený na hodnocení všech OOPP a
  • - šetření zaměřené na daný druh/skupinu OOPP.

Dalším způsob šetření může být zaměřen na hodnocení:

  • - stávajících OOPP a
  • - nově zaváděných OOPP

V případě nově zaváděných OOPP je velmi vhodné nechat zaměstnance vybrat ze skupiny OOPP/otestovat více typů.

Šetření pomocí dotazníkové metody má kromě (při správném provedení) relevantních výsledků i nesporný psychologický dopad na zaměstnance. Berou totiž na vědomí, že je zájem o podmínky jejich práce a pokud skutečně dojde ke změně, že jejich názor nezapadne.

Je třeba vzít v úvahu, že účelem dotazníku je získat průměrná data. Vždy se vyskytnout odchylky, protože žádný člověk není stejný, a to žádná dotazníková metoda nevyřeší. Autor těchto řádek řešil případ zaměstnance, kterému neseděla pracovní přilba. Ať se to zda neobvyklé, příčinou byl velký obvod hlavy. V tomto případě se tato situace řešila individuálním dovozem přilby, protože standardní přilby dostupné v ČR prostě neseděly a nedaly se použít.

Provedení dotazníku

Dotazník jako takový je možné využít vlastní – sestavený organizací nebo od výrobce/distributora daného OOPP. Ten může mít více zkušeností s jeho sestavením/používá vlastní typizovaný, ale existuje nebezpečí, že dotazník je postaven účelově, tak aby OOPP daného výrobce byl ve výsledku hodnocen pozitivně.

Dotazník musí být sestaven maximálně jednoduše, aby byl snadno pochopitelný.

Jestliže organizace použije svůj dotazník, u celoplošných šetření by měl u hodnocených vlastností obsahovat tyto základní části:

  • životnost

  • pohodlí

  • velikost

  • údržba

  • vhodnost pro danou činnost

Ideální pro hodnocení se jeví známkování jako ve škole.

U šetření zaměřených na daný, konkrétní druh OOPP je možné použít srovnání lepší/horší a zaměřit se na konkrétní vlastnosti. Na konci tohoto dokumentu je uveden příklad na pracovní rukavice a pracovní obuv.

Další možností je u šetření konkrétních OOPP využít kombinaci obou způsobů – srovnání horší/lepší spolu s bodovým hodnocením a určením "váhy" každého faktoru. Tento způsob hodnocení poskytuje velmi přesné výsledky. Autor ho použil při spolupráci s výrobcem – vývoji konkrétního OOPP, kdy připomínky zaměstnanců ovlivnily celkový design a byla mírně pozměněna výrobní technologie kvůli

Nahrávám...
Nahrávám...