dnes je 28.5.2024

Input:

Kdy a jak volat na tísňovou linku

6.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4.5
Kdy a jak volat na tísňovou linku

kpt. Ing. Pavla Tománková

Linky tísňového volání jsou určeny k ohlášení situace, při které dochází k reálnému ohrožení života, zdraví, životního prostředí nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému (dále jen "IZS"). Ohledně integrovaného záchranného systému jsou podrobnosti uvedeny v podkapitole 8/3.2 této příručky. Linky tísňového volání jsou tedy zřízeny pro přijetí informace o stavu nouze. Zneužití linek tísňového volání je trestné.

Tísňové volání

Tísňovým voláním se rozumí neplacená volba čísel, která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit. Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela bezplatný a nepřetržitý jak z pevných telefonních linek, tak z mobilních telefonů i veřejných telefonních automatů (podrobnosti též v podkapitole 8/3.3 této příručky).

Kdy volat

Aby mohla být vzniklá událost co nejdříve vyřešena, je důležité volat takovou složku IZS, která má k dané situaci nejblíže.

112  Jednotné evropské číslo tísňového volání je vhodné volat při rozsáhlých mimořádných událostech, kdy je třeba současného zásahu více složek IZS, nebo není zřejmé, jakou složku volat. Tato linka je především určena pro nouzová volání cizinců, protože operátoři hovoří několika světovými jazyky.

150  Hasičský záchranný sbor ČR je nezbytné volat při požáru budov, vozidel či lesa, pokud jsou vidět plameny nebo kouř. Tato složka přijíždí v případech vyprošťování osob, technických haváriích, úniku nebezpečných látek nebo při nebezpečí výbuchu.

155 Zdravotnická záchranná služba a její kvalifikovaní operátoři poradí v případech osob v bezvědomí, při různých druzích závažných poranění, nebo pokud nevíte jak poskytnout zraněnému první pomoc do příjezdu záchranářů.

156 Městská (obecní) policie řeší případy špatného parkování ohrožujícího bezpečnost,

Nahrávám...
Nahrávám...