dnes je 25.2.2024

Input:

Konference BOZP v roce 2019 (19.11.2018 Praha) - Zkušenosti snovelizovanou úpravou PLS po roce platnosti

13.12.2018, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz), Délka videa: 00:54:07

Konference na aktuální témata ze současné BOZP seznámila se současným vývojem v oboru i s tím, co tento vývoj znamená pro praxi na pracovištích. Konference se konala 19.11.2018 v Hotelu Olšanka v Praze.

Kapitoly videa

MUDr. Dana Kuklová, CSc., shrnula zkušenosti s poslední velkou novelou úpravy pracovnělékařských služeb jak v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, tak v prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb. Odborné veřejnosti zůstávají stále ještě nejasné pracovněprávní návaznosti některých posudkových závěrů.

Další ročník konference se bude konat 18.11.2019. Podrobnosti můžete sledovat ZDE.

Lektor

MUDr. Dana Kuklová,, CSc.

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1983 obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně, v roce 2001 specializaci v oboru veřejné zdravotnictví, kdy obhájila atestační práci koncepčního zaměření "Pracovnělékařské služby v systému zdravotní péče v České republice". Je členkou Společnosti pracovního lékařství ČSL JEP. Věnuje se přednáškové činnosti a je autorkou popř. spoluautorkou řady článků zabývajících se problematikou ochrany zdraví při práci, pracovnělékařských služeb, posudkové péče, včetně posuzování zdravotní způsobilosti k práci, nemocí z povolání nebo posudkové péče pro účely nemocenského pojištění, problematikou aplikace právních předpisů v dané oblasti, při jejichž tvorbě dlouhodobě spolupracuje.

Nahrávám...
Nahrávám...