dnes je 16.6.2024

Input:

Konference BOZP v roce 2023 - 21.11.2022 - Diskuse k novele vyhlášky č. 79/2013 Sb.., azbestu a CZ PRES 2022

7.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:37:17

Kapitoly videa

Lektor

Robert Křepinský

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP a předsedou Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů chemických látek nebo směsí, odborným poradcem Pracovní skupiny BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody ČR a členem Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS. Za dobu svého působení se stal autorem či spoluautorem řady publikací, například Hodnocení rizik a zástupci zaměstnanců (VÚBP Praha), Jak postupovat v případě nemoci z povolání nebo CD BOZP a hygiena ve škole. 

Mgr. Matyáš Fošum

Mgr. Matyáš Fošum

Od roku 2004 se věnuje ochraně veřejného zdraví, od roku 2013 na Ministerstvu zdravotnictví. V současné době v pozici ředitele odboru ochrany veřejného zdraví.  

Mgr. Jana Urbanová, Dis.

je ministerským radou v oddělení hygieny práce a pracovního lékařství na Ministerstvu zdravotnictví. Podílí se na úpravách legislativy spojené s oblastí hygieny práce. Je členkou Poradního sboru hygieny práce a pracovního lékařství náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky České republiky. Participuje na přípravách odborných článků z oblastí hygieny práce a pracovního lékařství.

Nahrávám...
Nahrávám...