dnes je 28.5.2024

Input:

Lisování a stříhání (materiálů kovových, dřevěných a ostatních) tvářecí stroje

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.16.1
Lisování a stříhání (materiálů kovových, dřevěných a ostatních) tvářecí stroje

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Dodržování předpisů při práci na tvářecích strojích

Nejčastěji se vyskytující nedostatky u tvářecích strojů, zjišťované orgány inspekce práce:

  • Zkoušky tvářecích strojů, které jsou v provozu, se na kontrolu dodržování bezpečnostních požadavků neprovádějí jednou ročně.

  • Nevede se karta (záznamník) pro údržbu a kontrolu tvářecího stroje.

  • Výsledky zkoušek tvářecích strojů nejsou uvedeny v zápisu.

  • V případě vzniku poškození zdraví není určen postup včetně poskytnutí první pomoci a zaměstnavatel o něm neinformuje zaměstnance. Je třeba provést vyškolení zaměstnanců v poskytování první pomoci.

Nejzávažnější nedostatky:

  • Dvouruční ovládání nezabezpečuje zapnutí pracovního zdvihu stroje jen při současném stlačení ovladačů (tlačítek) s rozdílem jejich stlačení maximálně 0,5 s.

  • Dvouruční ovládání nevylučuje spuštění chodu stroje při selhání ovladače.

  • Tvářecí stroje, které jsou vybaveny dvěma systémy ochranného zařízení a je možno je spouštět rukou i nohou, nemají přepínání jednotlivých druhů ochranného a ovládacího zařízení zabezpečené proti zásahu nepovolaných osob.

  • Nebezpečný prostor výstředníkového lisu není zakrytý krytem.

Nejvíce nedostatků se týkalo porušování čl.7.3 ČSN 21 0700 Zkoušky tvářecích strojů, které jsou v provozu a které se za účelem kontroly dodržování bezpečnostních požadavků musí provádět jednou ročně.

Rozdělení tvářecích strojů

Tvářecí stroje se rozdělují z technologického hlediska do šesti hlavních skupin. Existují technologie cyklické, fázové, tlakové, rotační, pulzační a impulzní. Současné technologie zahrnují objemové tváření za studena a za tepla, stříhání a lámání (dělení) materiálu.

Důležité pojmy

Nahrávám...
Nahrávám...