dnes je 25.5.2024

Input:

Mimořádné události

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.1
Mimořádné události

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Definice mimořádné události

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Obecně lze za mimořádnou událost považovat náhlou závažnou událost, která způsobila narušení stability systému s možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo existence.

Mimořádné události mívají obvykle na systém záporný účinek. Působí zhoršení funkce systému, zastavení jeho činnosti a v krajním případě i jeho zánik. Existují však i kladné mimořádné události, jež působí na systém pozitivně. I taková událost však může způsobit závažné problémy, neboť působí neplánované výkyvy systému.

Z hlediska příčin lze mimořádné události dělit na události vzniklé z nedostatku nebo naopak z nadbytku hmot, energií či informací (příkladem může být dlouhotrvající sucho a přívalové deště nebo nedostatek informací a zahlcení informačního systému velkým množstvím informací).

Mimořádné události podle zdroje

Na pracovištích zaměstnavatele se mohou vyskytnout různé mimořádné události, které z hlediska jejich původu = zdroje můžeme rozdělit zhruba do třech skupin. Mimořádné události:

  • mající podstatu

Nahrávám...
Nahrávám...