dnes je 22.4.2024

Input:

Organizace práce a pracovní postupy při těžbě dříví

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5.1
Organizace práce a pracovní postupy při těžbě dříví

Ing. Zdeněk Juránek

Povětrnostní situace

Při kácení stromů je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci nepracovali za nepříznivých klimatických podmínek. Tyto jsou v nařízení vlády č. 339/2017 Sb., charakterizovány jako povětrnostní situace, kdy nelze u káceného stromu bezpečně dodržet určený směr kácení a za povětrnostní situace, kdy korigovaná teplota je -15 °C a nižší.

Viditelnost

Dále je kde zaměstnancům zakázána práce za snížené viditelnosti (nelze-li dohlédnout alespoň na vzdálenost rovnou dvojnásobné výšce káceného stromu), na svazích, současně nad sebou pracují i jiní zaměstnanci (hrozí-li nebezpečí samovolného pohybu dříví).

Ohrožený prostor

Je zakázána práce v ohroženém prostoru zavěšeného nebo podříznutého stojícího stromu, ve vzdálenosti méně než 5 metrů mezi sebou (při odvětvování, odkorňování nebo zkracování stromu) a práce současně na jednom stromu.

Ohrožený prostor při kácení stromu je v nařízení vlády č. 339/2017 Sb., definován jako kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobku výšky káceného stromu. Od započetí hlavního řezu až do dopadu stromu na zem se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby s výjimkou káceče, pomocníka káceče, popřípadě vedoucího zaměstnance kontrolujícího kácení.

V případě, kdy při těžební činnosti dojde k zavěšení stromu je zaměstnanci zakázáno:

  • - kácet jiný strom přes strom zavěšený,
  • - vstupovat na zavěšený strom,
  • - uvolňovat zavěšený strom podřezáváním stromu, na kterém zavěšený strom spočívá,
  • - odřezávat zavěšený strom po špalcích.

Mezi nejčastější příčiny zavěšení stromu, které obsluha nemůže ovlivnit, patří kácení v hustém

Nahrávám...
Nahrávám...