dnes je 25.5.2024

Input:

Osobní lanové dráhy - lyžařské vleky

13.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.12.5
Osobní lanové dráhy – lyžařské vleky

Pro provoz osobních lanových drah (mezi něž patří i lyžařské vleky) platí ustanovení ČSN EN 12397. Bezpečnostní zásady jsou stanoveny v EN 12929–1, dále uvedené nebezpečné případy a bezpečnostní opatření mají vztah k předmětu normy ČSN EN 12397.

Nebezpečné případy jako uvedené události mohou vést k nebezpečným situacím, kterým se může zabránit nebo je omezit plněním požadavků z této normy:

 1. nevhodné chování cestujících, provozních pracovníků a třetích osob,

 2. nezpůsobilost cestujících,
 3. nekompetentnost provozních pracovníků, chybějící nebo nevhodné provozní předpisy,
 4. nedostatečné nebo nevhodné označení, návody, informace nebo prostředky komunikace,
 5. nerespektování označení, návodů nebo pravidel provozu,

 6. vliv námrazy, mlhy, větru, bouřky.

K zamezení výše uvedených případů je třeba provést následující bezpečnostní opatření:

 1. zaměstnávání kvalifikovaných a vyškolených provozních pracovníků,

 2. příprava vhodných provozních opatření

  • během provozu

  • za mimořádných okolností

 3. stanovení a vyvěšení opatření pro přístup a dopravu cestujících.

Provozní předpisy

Provozovatel musí vydat provozní předpisy, které musejí obsahovat zejména:

 • název a technické údaje o zařízení,

 • provozní pracovníky,

 • dokumenty,

 • provozní opatření,

 • údržbu a provozní kontroly,

 • evakuační plán.

Provozní pracovníci musejí mít stanoveny úkoly, které mají vykonávat. Pro tuto činnost jsou stanoveny i jejich kvalifikační předpoklady.

Vlastní provoz

Za běžných podmínek se provoz provádí:

 • hlavním nebo pomocným pohonem,

 • se zařízením připraveným na provoz,

 • za meteorologických podmínek a za viditelnosti nevyžadující žádná zvláštní opatření.

Po provedených kontrolách a zkouškách uvedených v ČSN EN 1709 může být zařízení zpřístupněno pro veřejnost a provozováno podle jízdního řádu.

Při provozních kontrolách a údržbářských pracích musí být stanovena ochranná opatření proti úrazům.

Zvláštní instrukce musí obsahovat podmínky pro dopravu cestujících na zařízení.

Informace o zařízeních pro cestující musejí být volně přístupné a umístěny na viditelných místech před vstupy do zařízení a musejí obsahovat:

 • název zařízení,

 • ustanovení pro cestující,

 • provozní hodiny,

 • informační značky.

Vedoucí provozu musí mít pro každé zařízení k dispozici dokumentaci (např. zkušební zprávu, návody pro provoz a údržbu, evakuační plán, ustanovení pro cestující, výkresy zařízení, provozní deník apod.).

Nebezpečí

Nebezpečné případy jako dále uvedené události mohou vést k nebezpečným situacím, kterým se může zabránit nebo které mohou být omezeny:

 1. neshoda provedení zařízení s přiloženými dokumenty,

 2. nesprávná činnost jednotlivých prvků spolu navzájem a s jejich okolím,
 3. závady z dlouhodobého provozu, delší doby mimo provoz nebo dlouhodobě trvajících nevhodných provozních podmínek,
 4. zaměstnávání nedostatečně kvalifikovaných a školených provozních pracovníků,
 5. provoz zařízení a jeho prvků v poruchovém stavu,

 6. chybějící opatření pro udržení a obnovení zvláštních podmínek zařízení a jeho prvků,

 7. nebezpečí vznikající z okolí,

 8. chybějící nebo nedodržované postupy.

Pro vyloučení nebezpečných případů je nutno provést před převzetím zařízení následující bezpečnostní opatření (a tyto dodržovat i během provozu):

 1. inspekce před uvedením zařízení do provozu před jeho kolaudací, určená k ověření správné činnosti všech prvků

Nahrávám...
Nahrávám...