Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Osvědčení - preventisté

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.5
Osvědčení – preventisté

Josef Černý

Odborná příprava preventistů PO firmy …………………………………

(Název, sídlo, IČ)

Pořadové číslo: …/20..

OSVĚDČENÍ

o absolvování odborné přípravy preventisty požární ochrany

Jméno, příjmení, titul .……………………………………….

absolvoval dne …..…… 20……odbornou přípravu preventisty požární ochrany (PO) zaměstnanců firmy ………………………...

Jeho znalosti byly ověřeny testem a ohodnoceny stupněm prospěl.

Odborná příprava preventistů PO byla provedena v souladu s § 16 zákona odst. 1 zákona č. 133/185 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů a §§ 25 a 26 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu schváleného tematického plánu a časového rozvrhu, který je součástí záznamu o provedené odborné přípravě preventistů PO a dokumentace požární ochrany.

Odbornou přípravu provedl :

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: