dnes je 21.2.2024

Input:

Outdoorová školení a kurzy v přírodě.

29.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.4
Outdoorová školení a kurzy v přírodě.

PhDr. Vladimír Janák., CSc.

Tento typ školení je v poslední době velmi rozšířen, protože umožňuje výcvik a stmelování týmů venku, mimo učebny a výrobní haly. Je to velmi atraktivní a oblíbená forma výuky.

Proč školení v přírodě?

(1) Odehrává se venku, v přírodě, kde se většina účastníků cítí lépe a kam přirozeně patříme. Lidé chtějí být raději venku na čerstvém vzduchu, než uzavření v učebně. Pokud to počasí dovolí, můžete i běžnou výuku obohatit tím, že účastníky na dvě hodiny přesunete na verandu či na zahradu před objektem, kde je učebna. Věřte, že vám účastníci poděkují. Musíte si flip-chart zajistit kolíčky na prádlo, aby papíry nelétaly a obejít se chvíli bez dataprojektorů a zvukové techniky. Přesto se to vyplatí. To však není pravý outdoorový výcvik, který máme na mysli. Skutečný outdoor je o široké škále týmových aktivit v přírodě a prožitcích, kvůli nimž také konečně chodíme do přírody i na procházky a výlety. O tom viz níže.

(2) Člověk je tvor hravý a sociální. Chce si hrát nejen sám, ale hlavně s druhými lidmi. Hra nás baví! Už veliký Platón ve 4. století před n.l. to postřehl a nabádá: " člověk by si měl v životě podle možností co nejvíce hrát!" A Komenského "Scholu Ludus"1 není třeba ani zmiňovat. Všichni jsme se o ní učili. Hra je vlastně prvotní a přirozená forma výuky, která se vyskytuje už u zvířat. I váš domácí mazlíček vás bude mít rád, když si s ním půjdete hrát. Outdoorová výuka se tedy odehrává nejen v přírodě, ale má prakticky vždy formu týmové hry. A je to nejvíce zábavná forma učení. Může pro účastníky proto působit i jako odměna a zábava. Proto!

Zaměření outdoorové výuky

Outdoorové kurzy jsou zaměřeny v zásadě na dva cíle, které se často vzájemně prolínají: (a) Prožitky, zážitky, dobrodružství (v přírodě) (b) Týmové hry a budování týmů. Je nesporné, že oba účely jsou naplňovány v řadě outdoorových cvičeních spolu a nejde je někdy od sebe vůbec oddělit. Tím, že někoho jistím při slaňování na laně, se vytváří nejenom silný zážitek a produkce endorfinů a adrenalinu, ale také vzájemná vazba a důvěra v druhého člena týmu, na kterého se spoléhám. Zároveň se také stmeluje tým a vznikají pocity důvěry, které jsou důležité pro jakoukoli další týmovou práci. Protože outdoorový kurzy se už pořádají i pro výuku cizích jazyků (například společnost ENGout – výuka angličtiny mimo učebny), není důvodu, proč nevyužít této atraktivní formy učení pro BZOP a PO. Vždyť trénink a soutěže třeba protipožárních družstev se samozřejmě konají na otevřeném vzduchu.

Outdoorová výuka zaměřená na prožitky a dobrodružství

Při osvojování látky v oblasti BZOP a zejména PO je žádoucí zažít si adrenalinový stav, který se dostavuje při překonávání obtížné překážky či nebezpečí. Něco jiného je vidět, jak se ve filmu někdo topí a jak mu někdo jiný dává umělé dýchání, něco jiného je zkusit si sám, jak je těžké někoho vytáhnout z vody a provést masáž srdce. To se týká také zážitku bezpečnosti, kdy si pokrývač střech sám může vyzkoušet, že ho lano či kolega při modelovaném pádu udrží a ověří si, co může sám v dané situaci dělat.

Samozřejmě většina tzv. čistých zážitkových cvičení ve firemních outdoorových kurzech je zaměřena na tzv. adrenalinové aktivity. Horolezení nebo jen slaňování, sjezd divoké vody, různá vysoká lana a houpačky, seskok padákem, C, rogalo, lyžařské sjezdy ve volném terénu atp. Silně zážitkové jsou ale i jiné jednodušší a finančně méně náročné aktivity, které už zároveň učí dobré komunikaci, spoléhání jednotlivých členů týmů na druhé osoby a také týmové spolupráci při řešení úkolů. Je těžké rozhodnout, zda tzv. "slepecká procházka" kdy zástup lidí jde se zavázanýma očima přes různé překážky, je víc zážitkovým cvičením, nebo týmovým "buildingem". Faktem zůstává, že si takový zážitek lidé dlouho pamatují, sdílejí ho s druhými a upevňuje se u nich pocit sounáležitosti ke kolektivu.

Princip zážitku se dá zjednodušeně popsat jako určitý sled vlastních prožitků. Na začátku je obava až strach z nějaké nebezpečné činnosti, překážky atp. I když víte, že jste perfektně jištěni instruktorem, není snadné udělat krok do prázdna, padnout po zádech tam, kam nevidím (pády jistoty) atd. Po překonání strachu a úspěšném zvládnutí dochází k vyplavení endorfinů a silnému pocitu štěstí, hrdosti na sebe, nebo důvěry ve druhé ("zvládl jsem to, "ono to funguje", "mohu se na druhé spolehnout"). Vlastní zkušenosti jedinec opravdu věří, zážitek si dlouho pamatuje a stává se trvalou součástí jeho osobní výbavy.

Nemá význam popisovat zde podrobně několik desítek známých cvičení a aktivit, které přinášejí takové zážitky. Jejich ucelený téměř vyčerpávající přehled můžete nalézt v knihách nestora této problematiky u nás J. Neumanna. Například: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha, Portál 2000., nebo v publikaci J. Neumann: Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem, Praha. Portál 1999. Samozřejmě na současném trhu lze najít řadu firem, které poskytují profesionálně zajištěné kurzy s touto problematikou. Mezi nejznámější firmy působící na našem trhu patří např. "Česká cesta", nebo " Yellow Point". Tyto firmy však málokdy mívají v repertoáru speciální cvičení, která se týkají přímo bezpečnosti práce nebo požární ochrany. Ty si můžete i za pomoci těchto profesionálů organizovat a tvořit samostatně. Nezapomeňte na bezpečnost účastníků a zajištění ochrany majetku!

Některé náměty na převážně zážitková cvičení z oblasti BOZP a PO

  • - Kontrolované hašení různých druhů požárů. Například hašení běžného ohně ("hranice"), likvidování ohně s příměsí olejů a pohonných hmot, hašení sena atp. pomocí různých hasících prostředků a pomůcek. Zaměření: na zážitek, použití a efekt různých technologií, týmovou spolupráci.
  • - Pády jistoty a jištění na laně. Pro oblast bezpečnosti u vybraných profesí zažít pocit vlastního jištění kolegou. Zaměření: na zážitek a pocit jistoty, rozvíjení sebedůvěry (dokázal jsem to) a důvěry v druhé (mohu se na ně spolehnout).
  • - Vysoká lana a houpačky, lanovky, bunchee jumping. Obdobné předchozímu. Řada outdoorových středisek má přímo areály s vysokými lany, organizuje bunchee jumping atp. Zde jde hlavně o vlastní zážitek, posílení sebedůvěry a důvěry v jistícího kolegy (instruktora).
  • - Práce s osobními ochrannými pracovními pomůckami. Například v ochranných rukavicích, se svářečskými brýlemi, v dýchací ochranné masce, uvázaný na laně, s chráničem proti hluku (neslyším),
Nahrávám...
Nahrávám...