dnes je 25.5.2024

Input:

Plánování a realizace výuky

5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.1
Plánování a realizace výuky

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Výuku je třeba plánovat podle známého cyklu:

Identifikace potřeb vzdělávání

Nejprve z písemných podkladů a právních norem zjistíme, jaké jsou na jednotlivé posty a funkce kladeny požadavky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (požární ochrany).

Další poznatky získáme analýzou statistických údajů z výroby, obchodu, porad a vůbec firemních procesů. Samozřejmě rozbor má být zaměřen zejména na oblast porušování povinností vyplývajících z právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, na pracovní úrazovost, rozbor výskytu nemocí z povolání, nebezpečí mimořádných událostí, nedostatků v požární ochraně, atp. Cílem je zjistit, které skupiny či jednotlivci mají projít školením a na co má byt zaměřeno. Zda bude obsahovat jen teoretickou výuku, nebo také praktické ukázky či výcvik. Co je nutné školit bezprostředně po nástupu do pracovního poměru a který typ výuky lze realizovat později. Je dobré ujasnit si předem co musíme (ze zákona), co chceme a také v jakém časovém horizontu hodláme ve výuce realizovat. Jakých skupin pracovníků se bude určité školení týkat: Nově přijímaných? Jen vedoucích? Agenturních nebo stálých zaměstnanců? Půjde o vstupní školení nebo o pravidelné periodické školení? Hlavním úkolem je však vytvořit systém výuky podle požadavků zákonných norem. S tímto základem však dnes již nelze vystačit. Při identifikaci potřeb školení je nutné vzít do úvahy i požadavky ze strany zákazníků, dodavatelů a trhu vůbec. Je téměř nemyslitelné ignorovat bezpečnostní předpisy či ochranné prvky, které si přeje náš odběratel či trh, na který dodáváme.

Plánování vzdělávání a realizace výuky v oblasti bezpečnosti práce

Plán má odpovědět na následující otázky:

a) Jaké školení má být zajištěno?

b) Pro koho (cílové skupiny)?

c) Jakým způsobem, metodami výuky (v učebně, u strojů, venku) bude realizováno?

d) Kdo bude učit – lektorovat?

e) Kdy výuka proběhne?

f) Kde se bude konat?

g) Kolik to bude stát (velmi důležité)?

Výuka a školení plánované v delším horizontu (např. na jeden rok) by mělo být realizováno ve vhodném období (ne když je nejvíce práce, uzávěrka, nebo období dovolených). Obecně se podceňuje organizace: Je třeba konzultovat termíny předem

Nahrávám...
Nahrávám...