dnes je 22.2.2024

Input:

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky

8.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9
Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky

Josef Černý

Vzor

POKYNY PRO ČINNOST PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY

OZNAČENÍ FIRMY:

(název, sídlo, IČ) .............................. 

Preventivní požární hlídka (PPH) se zřizuje v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (§ 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, o požární ochraně, aktuální znění verze č. 20, účinná od 1.1. 2022 do 30.6. 2023, dále jen "zákon č. 133/1985 Sb."). 

Úkolem PPH je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany, viz požární poplachové směrnice (§ 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1. 2022) a zúčastnit se likvidace požáru (§ 13 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.). 

Určení místa činnosti PPH:

 

PPH požární hlídku zřizuji jako:

 

TRVALOU

 

Složení preventivní požární hlídky: velitel + 3 členové

 

Velitel (jméno, příjmení, titul):

 

Člen č. 1 (jméno, příjmení, titul):

 

Člen č. 2 (jméno, příjmení, titul):

 

Člen č. 3 (jméno, příjmení, titul):

 

Zařazení a úkoly v preventivní požární hlídce:

Velitel spolupracuje s vedoucím pracoviště – prostoru, ve kterém se provozují činnosti se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 zákona č. 133/1985 Sb.) v otázkách zajištění požární ochrany. Dohlíží na dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozování činnosti(í) se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím, které jsou určeny podmínkami požární bezpečnosti v příslušné dokumentaci požární ochrany (§ 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb.). Odpovídá za činnost členů preventivní požární hlídky. Kontroluje volnost příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, akceschopnost věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., a § 1 písm. b), c) a d) vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Při požáru do příjezdu jednotky požární ochrany (§ 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.) řídí hasební zásah a organizuje evakuaci osob (zvířat) a materiálu. 

Poznámka:

Jedná-li se o objekty a prostory uvedené v § 33 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1. 2022 a v případě, že tak stanoví organizace zabezpečení požární ochrany zpracovaná podle § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1. 2022 organizuje evakuaci osob (zvířat) a materiálu podle požárního evakuačního plánu. 

Člen č. 1 Spolu s velitelem preventivní požární hlídky dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně (§ 2 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.) při provozování činnosti (í) se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím. 

Při požáru provádí hasební zásah hasicími přístroji nebo od hydrantu(ů) vybudovaného zařízení pro zásobování požární vodou (ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zařízení zásobování požární vodou, platná od 1.7. 2003). 

Člen č. 2 Dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně, vypnutí elektrických spotřebičů po skončení práce (činnosti), dohlíží na provozuschopnost určených věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. 

Při požáru provádí zásah hasicími přístroji (§ 3 a § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb., aktuální znění verze č. 4, účinná od 1.1. 2022).

Člen č. 3 Dohlíží na udržování volných příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodovým zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární

Nahrávám...
Nahrávám...