dnes je 23.6.2024

Input:

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

10.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.8
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

JUDr. Eva Dandová

Vzor

DOHODA O ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU SVĚŘENÝCH PŘEDMĚTŮ

(v z o r podle ust. § 255 a § 256 zákoníku práce)

AQUA, s. r. o.  (dále jen "zaměstnavatel“)

a

Jiři Dobeš, nar. .............., bytem ..................... (dále jen "zaměstnanec“)

uzavírají tuto

dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřené věci

  1. Podle pracovní smlouvy uzavřené dnem ....... vykonává zaměstnanec .............. práci specialisty potápěče pro vyhledávání věcí pod vodou, údržbu a opravy věcí pod vodou.

  2. Zaměstnanec na základě této dohody přebírá odpovědnost za  svěřené předměty, přidělené mu zaměstnavatelem jako osobní ochranné pracovní prostředky. Jedná se o kompletní výbavu potápěče skládající se z  ............................ v celkové hodnotě 52 000 Kč.

  3. Zaměstnavatel poskytuje k výhradnímu používání zaměstnanci na uložení potápěčské výbavy skříň uzamykatelnou dvěma zámky v šatně firmy, kde je zaměstnanec povinen si potápěčskou výbavu ukládat, aby byla chráněna proti odcizení či poškození.

  4. Zaměstnanec odpovídá za ztrátu svěřené výbavy. Zaměstnanec se může zprostit odpovědnosti za ztrátu svěřené

Nahrávám...
Nahrávám...