dnes je 16.6.2024

Input:

Práce ve výškách na stojících stromech

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.10
Práce ve výškách na stojících stromech

Ing. Zdeněk Juránek

Charakteristika činností ve výškách na stojících stromech

Práce ve výškách na stojících stromech jsou v lesnictví zejména práce prováděné v souvislosti se sběrem semen a plodů, upevňováním kotev lanovky apod. Sběr semen a plodů z vysokých stojících stromů je v praxi prováděn za pomocí stupačkové soupravy, horolezeckou technikou, z žebříků či pomocí vysokozdvižných plošin (popř. i setřásáním, sklepáváním či sběrem ze země).

Stupačková souprava

Nejjednodušším, zároveň však fyzicky nejnáročnějším, způsobem sběru je použití stupačkové soupravy. Mezi její hlavní části patří kožené kamaše (ochrana nohou trhače), kožené řemeny s ocelovou přezkou a okem (k upevnění stupaček), stupačky (z jednoho kusu pásové oceli, bez svarů a nátěrů), opasek s upínacími oky, prsní popruh, stehenní a ramenní popruhy, brzdící články ke ztlumení okamžitého nárazu při pádu, kotevní lano o délce 5 m a upínací lana o délce 1,8 m a 3 m (tzv. padáková vesta, resp. bezpečnostní postroj), kožené nátepníky (k ochraně zápěstí a urážení slabých větví), kukla (ochrana před padajícím jehličím), vak (přeprava soupravy, sběr drobných šišek a plodů) a háček k přitahování dlouhých větví při sběru.

Bezpečný pracovní postup

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců patří kromě zajištění uvedeného vybavení i nutnost stanovení a důsledného dodržování konkrétního pracovního postupu, který musí zahrnovat jednotlivé zásady pro přípravu trhače, výstup do koruny, samotné práce v koruně i bezpečný sestup z koruny dolů.

Stromolezectví

Práce ve výškách na stojících stromech za využití horolezecké techniky, v arboristice označována též jako stromolezectví, má proti stupačkám výhodu v tom, že nedochází k většímu poškozování stojících stromů. K dopravení pomocného lanka do koruny stromu slouží vrhací sáček, prak a podobné pomůcky. Pracovní postup, resp. vybavení zaměstnance a základní bezpečností zásady musí být v souladu i s nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen nařízení vlády

Nahrávám...
Nahrávám...