dnes je 19.6.2024

Input:

Právní předpisy související s uznáváním nemocí z povolání

9.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5.1
Právní předpisy související s uznáváním nemocí z povolání

JUDr. Anna Janáková

  • Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., č. 168/2014 Sb., č. 506/2021 Sb. a nařízení vlády č. 451/2022 Sb.

  • Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ust. § 347 (ohrožení nemocí z povolání).

  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zejména ust. § 15 a následující (oprávnění k poskytování zdravotních služeb), § 57 a násl. (nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb).

  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zejména hlava IV, díl 3 – Nemoci z povolání, § 90 (správní delikty), § 99 (přechodné ustanovení k uznávání nemocí z povolání).

  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012

Nahrávám...
Nahrávám...