dnes je 28.5.2024

Input:

Právo zaměstnance na informace o bezpečnosti a ochranu zdraví při práci

30.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.3
Právo zaměstnance na informace o bezpečnosti a ochranu zdraví při práci

JUDr. Anna Janáková

Právo zaměstnance

Zákoník práce v paragrafu, který upravuje práva a povinnosti zaměstnance na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ust. § 106 odst. 1 ZP) deklaruje základní právo zaměstnance nejen na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.

Zaměstnanec má právo na informace o rizicích jeho práce a na

informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.

Smysl poskytování informací o BOZP

Cílem předávání informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve shora definovaném slova smyslu je vedení zaměstnanců k výkonu bezpečné a zdraví neohrožující práce. Dobře informovaný zaměstnanec se při práci a na pracovišti chová rozumnějším a bezpečnějším způsobem, než zaměstnanec neinformovaný – to je zkušenost prověřená generacemi.

Znalý a informovaný zaměstnanec je platným aktivním prvkem a článkem systému zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jen takový zaměstnanec může být nositelem práva a povinnosti podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, tak jak to předpokládá ust. § 106 odst. 3 zákoníku práce.

Způsoby předávání informací o BOZP

Způsoby poskytování či lépe předávání informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se provádí vícero způsoby, které předpokládá zákoník práce:

Školení

  1. školením o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ust. § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce),

Instruktáž

  1. poskytnutím informací o rizicích práce zaměstnance a o opatřeních na ochranu před jejich působením ve smyslu ust. § 106 odst. 1, ust. § 103 odst. 1 v závěru a písm. b), f), g), h) téhož odstavce zákoníku práce. Pracovně pro tento způsob poskytování informací používám termín: "instruktáž".

Pokyn

  1. udílením vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ust. § 102 odst. 5 písm. j), § 103 odst. 1 písm. g), § 106 odst. 4 písm. c), § 349 odst. 2 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména.

Neosobní formy

Nahrávám...
Nahrávám...