dnes je 23.6.2024

Input:

Příloha č. 1 - Jiné právní předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti pro určité činnosti

3.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1.1
Příloha č. 1 - Jiné právní předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti pro určité činnosti

JUDr. Eva Dandová

Jiné právní předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti

pro určité činnosti

 • Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 15

 • Vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech.

 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, § 41

 • Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), § 21 odst. 7 § 29 odst. 6.

 • Vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby. 

 • Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, § 3 odst. 2 a odst. 3 písm. a)

 • Vyhláška č. 282/1999 Sb., o posouzení zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu. 

 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, § 4c

 • Vyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie.

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) - § 6 odst. 7, písm.d), § 84, § 85, § 86, § 87b, § 88, § 89, § 92, § 94, § 96, § 98, § 100, § 116 odst. 4 a 5, § 124 odst.5

 • Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel).

 • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, zejména ust§ 45 odst. 3, § 46d, § 46f, § 46h a § 46p.  

 • Vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy

 • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zejména § 24d, § 24k, § 24u, § 24v, § 24w, § 26c, § 26g, § 26h

 • Vyhláška, č. 11/2023 Sb. o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě

 • Vyhláška č. 48/2023 Sb.,

Nahrávám...
Nahrávám...