dnes je 19.5.2024

Input:

Příprava prezentace: obsah a struktura

5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.1.3
Příprava prezentace: obsah a struktura

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Struktura výukové jednotky

Struktura výukové jednotky má obvykle následující části:

(a) Úvod. Pozdrav a uvítání účastníků, sdělení obsahu, administrativní záležitosti (kontrola účasti, prezentační archy s podpisy atp.) určení pravidel tréninku, včetně časové organizace (jak dlouho bude výuka trvat, přestávky), pravidel oslovení, možnosti aktivního zasahování, pravidlo nevynášení choulostivých informací, další chování a pravidla: vypnuté mobily, možnost dotazů a poznámek, kdy bude diskuse (průběžně, na konci), pravidla konzumace a občerstvení, atp.

(b) Představení cílů a programu výuky (bloku). Zde se uvede název a zaměření kurzu, stručně jeho důležitost nebo povinnost absolvování, a jednotlivé body programu. Například: analýza současného stavu, rekapitulace účinnosti dosavadních opatření, návrhy na nová opatření v oblasti bezpečnosti, náklady na realizaci a kontrolu, diskuse a návrhy na změny navrhovaných opatření, rekapitulace výsledků diskuse, určení úkolů a odpovědných osob, závěry.

(c) Krátké "kolečko“ očekávání. Účastníci jsou vyzváni, aby postupně (jednotlivě) vyslovili svá očekávání, naděje, obavy, co čekají od školení, k čemu to má být, co chtějí především slyšet, návrhy na změnu programu atp.

(d) Vlastní probrání tématiky. (I) Nejprve většinou uvedeme krátký výklad a prezentace látky (principů) s praktickými důsledky pro pracovní aplikace ve výrobě (praxi). Je třeba vždy uvést i konkrétní příklady uplatňování dané látky (předpisu, opatření) pro firemní praxi. (II). Poté v interaktivní výuce následuje vždy nějaké cvičení, která budou prováděna buď ve skupinách (4–6 osob), nebo ve dvojicích (role plays = "hraj roli“ ve scénce). (III) Zpětná vazba. Zde je třeba poskytnout zpětnou vazbu pomocí videa, nebo ústně, resp. v diskusi.

(e) Diskuse a shrnutí (rekapitulace) probrané látky. Na závěr je třeba provést souhrn, stručnou rekapitulaci probrané látky. Nejlépe v bodech, přehledně a stručně.

(f) Ústní a písemné hodnocení kurzu účastníky. Po skončení výuky je běžným standardem vyzvat účastníky k hodnocení: splnění účelu kurzu, hodnotí se také obsah a styl výuky (lektor).

(g) Rozloučení a poděkování. Závěrečné rozloučení a poděkování účastníkům.

(h) Možnost: Přezkoušení znalostí testem, ústně, nebo praktickými zkouškami.

Příprava prezentace/přednášky

Kvalitní příprava přednášky (školení) je základ úspěšné výuky nebo prezentace látky. Příprava je jedna z cest jak překonat trému a posiluje sebevědomí a jistotu přednášejícího. Důležité body pro přípravu:

a) Na jaké téma budu

Nahrávám...
Nahrávám...