dnes je 22.6.2024

Input:

Provozní řád učebny informatiky

1.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.6.2
Provozní řád učebny informatiky

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Provozní řád učebny informatiky 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
 
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

Provozní řád učebny informatiky vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy.

Článek I

Vstup do učebny

  1. Žáci se po vstupu do budovy přezují do čistých přezuvek, umyjí si ruce a utřou si je do ručníku. Při práci s počítačovou myší a s klávesnicí je tak zajištěna ochrana proti šíření nakažlivých chorob (infekční žloutenka apod.).
  2. Žáci vstupují do učebny v čisté obuvi, v čistém oděvu a pouze se souhlasem učitele.
  3. Žáci v učebně informatiky také dodržují školní řád a ostatní vnitřní předpisy školy.

Článek II

Práce v učebně

Věci, které by mohly způsobit poruchy, havárie a poškození výpočetní techniky, je zakázáno nosit do učebny Informatiky, viz také "Vnitřní řád školy".

Jedná se zejména o tyto předměty:

gumy, tuhy, křídy a předměty, které by mohly být zdrojem prachu a mechanických nečistot, propisovací tužky a náplně do nich, fixy a dále barvy, které by mohly způsobit neodstranitelné skvrny a potřísnění, jakékoliv nápoje a tekutiny (např. limonády, džusy, inkoust do plnicích per, benzin apod.), jakékoliv potraviny a pochutiny (např. bonbony, žvýkačky, bramborové lupínky, sušenky), batohy – školní brašny – ledvinky – penály apod., nadbytečné oděvy (např. bundy a teplé svetry v zimním období).

Článek III

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

  1. Není dovoleno manipulovat s kabely elektrorozvodné sítě ani připojovat cizí elektrické přístroje.
  2. Rovněž není dovoleno rozpojovat propojovací a síťové kabely počítačů a příslušenství.
  3. Je zakázáno demontovat kryty počítačů a veškerých příslušenství. Rovněž je zakázáno vsunovat jakékoli předměty do otvorů v počítačích a v příslušenství (výjimkou je zasunutí diskety, CD nebo FW do příslušné mechaniky).

Článek IV

Provoz počítačů

  1. Z bezpečnostních důvodů žáci nesmějí pracovat na počítačích učitelů.
  2. Uživatelé (tj. žáci i učitelé) zapínají počítače pouze předepsaným způsobem, a žáci jen na výslovný pokyn učitele.
  3. Počítače a jejich příslušenství uživatelé obsluhují tak, jak je to obvyklé u jiných elektronických výrobků. To
Nahrávám...
Nahrávám...