dnes je 8.12.2023

Input:

"Řádné seznámení" s bezpečnostními předpisy

14.7.2014, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Při školení zaměstnanců o BOZP vysvětlí náš bezpečnostní technik zaměstnancům předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zaměstnanci podepisují presenční listinu o účasti na školení, která je uvedena větou, že: "že níže uvedení zaměstnanci svým podpisem potvrzují, že látce vyložené na školení porozuměli". Při konzultaci na inspektorátu práce jsme byli upozornění, že si tímto nezajišťujeme, že by zaměstnanci

Nahrávám...
Nahrávám...