dnes je 23.4.2024

Input:

Revizní technik elektrických zařízení

1.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.4
Revizní technik elektrických zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Související právní předpisy a dokumenty:

 • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zejména ust. § 6a odst. 1 písm. d, § 6c odst. 1 písm. b, odst. 3, odst. 4.

 • Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, zejména ust. § 9, přílohy 1 a 2.

Druhy a rozsahy osvědčení reviziního technika EZ

Druhy osvědčení revizních techniků elektrických zařízení jsou pro revize:

 • - E1 - bez omezení napětí včetně hromosvodů,
 • - E2 - do 1 000 V střídavého, 1 500 V stejnosměrného napětí včetně hromosvodů,
 • - E3 - hromosvodů,
 • - E4 - elektrických zařízeních strojů, přístrojů a rozvaděčů.

Uvedené druhy osvědčení mohou být omezeny pro objekty:

 • - A - třídy A (bez nebezpečí výbuchu),
 • - B - třídy B (s nebezpečím výbuchu).

Druh osvědčení E1 může mít rozsah:

 • - 1 - bez omezení napětí,
 • - 2 -
Nahrávám...
Nahrávám...