dnes je 28.5.2024

Input:

Skladování kusových břemen a manipulačních jednotek

27.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.7
Skladování kusových břemen a manipulačních jednotek

Ing. Antonín Dušátko

Základní pohled na problematiku

Zaměstnavatelé provozující skladové objekty by této problematice měli věnovat mimořádnou pozornost. Se vší zodpovědností by měli postupovat při úvahách o možnosti stohování manipulačních jednotek (kusových břemen), zejména výškového, přičemž konečnému rozhodnutí o způsobu stohování a povolených stohovacích výškách by měl předcházet i výpočet stability stohů.

Není nutno příliš zdůrazňovat, že kupř. při stohování manipulačních jednotek, jakož i kusových břemen, nepravidelných tvarů může být často problematické zajištění potřebné stability takto vytvářených stohů, výrazným způsobem ovlivňujících bezpečnost práce, a to též ve vazbě na určení povolené stohovací výšky, resp. rozhodnutí o možnosti stohování. Se stejným problémem se lze setkat při snaze o stohování manipulačních jednotek, či kusových břemen, sice pravidelných geometrických tvarů, ale s pohyblivým těžištěm, případně s těžištěm umístěným mimo průsečík příslušných úhlopříček.

Úroveň bezpečnosti prováděných manipulačních a skladových operací může výrazným způsobem ovlivnit též geometrický tvar základny příslušné manipulační jednotky (kusového břemene), popř. její (jeho) fyzikálně chemické vlastnosti. Při stohování manipulačních jednotek – kusových břemen s oblou základnou je přímo problematické až nemožné zajištění stability takto vytvářených stohů, nehledě již na nebezpečí jejich mechanického poškození s ohledem na

Nahrávám...
Nahrávám...