dnes je 19.6.2024

Input:

Školení zaměstnance

28.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.9
Školení zaměstnance

JUDr. Anna Janáková

S potřebou zažádat o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti či o zdravotním stavu se setká každý zaměstnanec a to nejen ke vztahu k práci, ale také ke vztahu k získání určitých odborností, například pro řízení motorových vozidel, pro získání zbrojního průkazu, apod. Je proto důležité, aby zaměstnanec znal proces vydávání lékařského posudku, kdo jej vydává, jaké povinnosti a práva zaměstnanec v souvislosti s posudkovou činností má, jaké jsou důsledky, když se nepodrobí prohlídkám a vyšetření.

Osnova školení

Zaměstnavatelům lze doporučit do osnovy školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v souvislosti s posudkovou péčí a lékařskými posudky zařazení následující okruhů:

Poř.
číslo  
Školená látka  Podklad
je v části  
 1.   Zajištění výpisu ze zdravotnické dokumentace a úhrady za jeho vyhotovení   3/5.3.3  
 2.   Povinnost zaměstnance sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb kontakt na registrujícího praktického
lékaře.   
3/5.3.3  
 3.   Důsledky odmítnutí posuzované osoby podrobit lékařské prohlídce nebo vyšetření, které je její součástí   3/5.3.3
3/5.3.7    
Nahrávám...
Nahrávám...