dnes je 19.5.2024

Input:

Školení zaměstnanců o BOZP podle toho, kdy jsou prováděna

11.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.2
Školení zaměstnanců o BOZP podle toho, kdy jsou prováděna

JUDr. Anna Janáková

Vstupní školení BOZP

Základem školení o právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je školení vstupní. Provádí se při nástupu zaměstnance do práce. Znamená to, že zaměstnanec musí být seznámen s právní a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat, dřív, než je zaměstnavatelem pověřen výkonem jakékoliv práce (ust. § 37 odst. 5 zákoníku práce).

Školení BOZP při změnách

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel dále povinen při určitých změnách na pracovišti a v práci zaměstnance/zaměstnanců. Podle zákoníku práce se jedná o situace při:

  1. změně pracovního zařazení,
  2. změně druhu práce (například při dočasném přeřazení na jinou práci nebo i při smluvní změně druhu vykonávané práce – v takovém případě je třeba školení provést před nástupem na nové pracovní místo),
  3. zavedení nové technologie,
  4. změně výrobních a pracovních prostředků,
  5. změně technologických anebo pracovních postupů,
  6. v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to bez zbytečného odkladu.

Školení v souvislosti s opatřením zaměstnavatele proti opakování pracovních úrazů

Pod posledně uvedený bod lze uvést například školení, které se provádí po té, co ve firmě došlo k pracovnímu úrazu (k provozní nehodě či jiné mimořádné události apod.), jehož příčinou bylo nedodržování nebo podcenění požadavků předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci zaměstnancem. V takovýchto situacích zákon klade zákon důraz na to, aby školení bylo provedeno bez zbytečného odkladu. V rámci přijetí opatření zaměstnavatele proti opakování pracovních úrazů ze stejných příčin, zaměstnavatel tedy mimo jiné provede školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejichž porušení bylo příčinou úrazu.

Nová legislativa

Rovněž situace, kdy byl vydán nový předpis k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je případ, který může mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je třeba zajistit školení o otázkách novým

Nahrávám...
Nahrávám...