dnes je 21.6.2024

Input:

Specifika pracovního poměru pedagogických pracovníků

24.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.3
Specifika pracovního poměru pedagogických pracovníků

JUDr. Eva Dandová

Podle poznatků praxe je největším problémem při sjednávání pracovních smluv s učiteli škol sjednání druhu práce. Úzké nebo široké vymezení druhu práce nese sebou ve školství své výhody i nevýhody. Tam, kde je v pracovní smlouvě např. uvedeno pouze "učitel českého jazyka a dějepisu" tak se tím ředitel musí řídit a nemůže s dotyčným učitelem disponovat např. v případě potřeby zástupu za učitele matematiky nebo fyziky. To je pro běžný provoz škol značně nepraktické.

Klasickým specifikem pracovního poměru pedagogických pracovníků je jejich pracovní doba. Podle § 22a zákona o pedagogických pracovnících však má pracovní doba pedagogických pracovníků jednu zvláštnost, sestává totiž ze dvou částí

  • přímé pedagogické částí

  • části, v které pedagog vykonává práce související s přímou pedagogickou činností.

Zákon o pedagogických pracovnících blíže necharakterizuje tzv. práce související s přímou vyučovací povinností neboli tzv. nepřímou vyučovací povinnost pedagoga. Charakteristika těchto prací je obsažena ve vyhlášce č. 263/2007 Sb. Jedná o další práce související s přímou pedagogickou činností dohodnuté s pedagogickým pracovníkem, například příprava na přímou pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek, hodnocení písemných, grafických a jiných prací žáků a dále práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve

Nahrávám...
Nahrávám...