dnes je 19.5.2024

Input:

Specifikace nebezpečí a plynoucích rizik

11.5.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10.4
Specifikace nebezpečí a plynoucích rizik

Statistiky o předčasném odchodu do důchodu v učitelském povolání ukazují, že učitelé jsou vystaveni mimořádnému psychickému zatížení.

Tento rozpor mezi očekáváním a realitou by mohl být trvale zátěžovým faktorem ve všedních dnech škol.

Zátěže na pracovišti

Největší zátěží na pracovišti je pro učitele hluk a narušování výuky zvláště kázeňskými problémy s obtížnými žáky.

Jako nadprůměrně zatěžující je udávána i organizace práce, k tomu patří například rozdělení školního plánu, úpravy dozoru a přestávek a délka pracovní doby. Ve střední oblasti zátěže se nacházejí podmínky prostředí jako klima v místnostech nebo stavební poměry.

Zatížení hlukem

Více než 30 % učitelů se cítí hlukem silně obtěžováno a pouze 30 % udává, že hlukem ve škole netrpí. Se vzrůstajícím věkem zatížení hlukem vzrůstá. Při působení hluku nad 75 dB(A) zesilují tělesné i duševní stresové reakce.

Zatížení obtížnými žáky a kázeňské problémy

Problémy s obtížnými žáky zatěžují cca 30–40 % dotazovaných středně až silně, kázeňskými problémy zcela nezatíženi se cítí učitelé v pouhých 5 %. S přibývajícím věkem má toto psychické napětí na učitele větší vliv a tuto zátěž stále méně zvládají.

Komunikace v učitelském

Nahrávám...
Nahrávám...