dnes je 23.6.2024

Input:

Společné otázky ohledně posudkové péče a lékařských posudků

23.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.7
Společné otázky ohledně posudkové péče a lékařských posudků

JUDr. Anna Janáková

Pro určité druhy posudkové činnosti stanoví zákon č. 373/2011 Sb., specifická pravidla.

Nemocenské pojištění

Při posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění se použijí ustanovení § 41§ 48 ZoSZS obdobně s tím, že:

  1. dokladem o prokazatelném předání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti posuzované osobě a ve věcech potřeby ošetřování a péče osobě, která o posouzení zdravotního stavu požádala, je záznam ve zdravotnické dokumentaci, který posuzovaná osoba podepíše, nebo v případě zaslání prostřednictvím držitele poštovní licence vyznačení doručení na doručence; v případě využití elektronické komunikace je dokladem o odeslání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti posuzované osobě rovněž doklad o odeslání prostřednictvím datové schránky nebo záznam uložený v počítači v elektronické formě ve formátech stanovených právním předpisem s funkcí ověřování autenticity uložených dat a časovým razítkem získaným prostřednictvím státem uznané autority,
  2. lhůta pro podání návrhu na přezkoumání činí 3 pracovní dny (návrh nemá odkladný účinek),
  3. lhůta pro postoupení návrhu na přezkoumání činí 5 pracovních dnů,
  4. účastníkem řízení o přezkoumání rozhodnutí je poskytovatel, který rozhodnutí vydal, a osoba, jejíž zdravotní stav je posuzován; návrh na přezkoumání rozhodnutí může podat tato osoba nebo osoba, které uplatněním rozhodnutí vznikají práva nebo povinnosti.

Nemůže-li se pacient s ohledem na svůj

Nahrávám...
Nahrávám...