dnes je 25.5.2024

Input:

Technické konstrukce

11.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.5.2
Technické konstrukce

Ing. Miroslava Kopecká

Identifikace nebezpečí Opatření k eliminaci
* pád lešenáře při montáži resp. při demontáži jednotlivých prvků lešení (trubek, rámů, podlah apod.)
* pád pracovníků z nezajištěných volných okrajů pracovních podlah lešení; při práci a pohybu osob na lešení;
* pád pracovníka při užívání lešení;
* pád osoby při odebírání břemen dopravovaných el. vrátkem, jeřábem z nezajištěných podlah lešení;
* pád při šplhání a vystupování po konstrukčních prvcích lešení (nepoužití žebříku);
* pád pracovníka při zřícení lešení, převrácení nekotveného a pojízdného lešení;
* montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným lešenářským průkazem);
* vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce při montáži lešení (vybavení předpisy, normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka,popř. průzkum dodavatelské dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního postupu v případě atypických lešení, rekonstrukcí apod.;
* vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita;
* průběžné zajišťování všech volných okrajů lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa – síť, plachty, obednění);
* používání osobního zajištění při montáži a demontáži lešení;
* zamezení přístupu k místům na lešení, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných příčin zajištěny proti pádu;
* používání lešení až po jeho ukončení, vybavení a vystrojení (dle přísl. dokumentace výrobce) a po předání do užívání;
* zajištění podlahy v poli lešení, kde se odebírají břemena dopravovaná el. vrátkem alespoň jednotyčovým zábradlím;
* zajišťování prostorové tuhosti lešení (kotvení, zavětrování); lešení se navrhuje s ohledem na funkční požadavky, bezpečnost pracovníků, komunální bezpečnost; pokud konstrukční uspořádání i ostatní technické údaje vyplývají z techn. norem, typových nebo obdobných výrobních podkladů;
Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce lešení musí z těchto hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit
* pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability, tuhosti zejména lešení zakrytých plachtami a sítěmi; * konstrukce lešení provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek
* zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí;
* kotvení o dostatečné únosnosti, provedené rovnoměrně po celé vnější ploše lešení
* používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a vystrojena a předána do užívání, zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita, je-li podlaha únosná a těsná,jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny proti posunutí
Nahrávám...
Nahrávám...