dnes je 25.5.2024

Input:

Únikové cesty a východy

6.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4.7
Únikové cesty a východy

kpt. Ing. Pavla Tománková

Únikový východ neboli nouzový východ je pojem, na který je možné narazit téměř denně. Lze si jich všimnout například v nákupních centrech nebo jiných veřejných místech. Jsou to dveře, které jsou označené příslušnou bezpečnostní značkou a obvykle vedou přímo na volné prostranství neboli do bezpečí. To je také smysl únikových cest a východů. Z každého místa požárního úseku musí být dostupné nejméně dvě samostatné únikové cesty vedoucí různými směry na volné prostranství. Zaměstnanci by měli být seznámeni s možnostmi úniku na pracovišti resp. v objektu a současně musí vědět, jak se chovat při užívání únikových cest.

Úniková cesta

Velmi obecně lze říci, že všechny komunikační prostory, po kterých se pohybují osoby směrem k východu z objektu, jsou únikové cesty. Jedná se tedy nejen o schodiště a chodby, ale také o průchozí koridory v prostorných halách nebo skladech. Únikové cesty tedy mohou a nemusí být od ostatních prostor odděleny stavebními konstrukcemi. Udržování trvale volně průchodných únikových cest patří k základním předpokladům bezpečné evakuace osob v případě požáru.

Dveře na únikových cestách

Ovšem součástí únikových cest jsou také dveře. V blízkosti dveří na únikových cestách nesmí být ukládány žádné předměty, které by mohly omezit průchod dveřmi. Je třeba mít na paměti, že v případě evakuace, odcházejí z objektu často všichni současně. Hrozí proto nebezpečí vzniku paniky a různé překážky na únikových cestách by mohly situaci jen zhoršit. Dveře patří ke kritickým místům v případě současné evakuace, protože jsou často užší než samotná úniková cesta a může zde docházet

Chráněná úniková cesta

Chráněná úniková cesta poskytuje osobám při evakuaci vyšší stupeň bezpečí a ústí na volné prostranství. Je požárně oddělena od ostatních prostor a vybavena tak, aby v případě požáru nedošlo k zakouření, které je pro unikající osoby nejvíce ohrožujícím faktorem. Kouř vznikající při požáru, se rychle šíří do přilehlých prostor, čímž zhoršuje viditelnost na únikových cestách a ohrožuje unikající osoby svými toxickými účinky. Chráněné únikové cesty jsou vybaveny nouzovým osvětlením, které zajišťuje potřebnou viditelnost i v případě výpadku elektrické energie. Dveře, které vedou do chráněné únikové cesty, jsou také speciálně vybaveny. Musí mít potřebnou požární odolnost, zabraňují pronikání kouře do prostoru chráněné únikové cesty a jsou vybaveny samozavíračem. Tyto dveře musí být vždy zavřené a nesmí být blokována jejich funkce například dveřní zarážkou nebo poškozováním samozavírače. Jedná se o tzv. požárně bezpečnostní zařízení (viz samostatná kapitola

Nahrávám...
Nahrávám...