dnes je 20.6.2024

Input:

Určení koordinátora

4.12.2018, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Prosím o informaci ohledně určení, resp. neurčení koordinátora stavby.

Jedná se o situaci, kdy máme více zhotovitelů na staveništi a dle § 14 odst. (1), zákona č. 309/2006 Sb. nám tedy vzniká povinnost určit koordinátora, vyjma případů dle odst. (6), ve kterém je stanoveno, kdy se koordinátor neurčuje.

Dle informací poskytnutých vybraným dodavatelem nám nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle písm. a) tohoto odstavce, neboť stavba

Nahrávám...
Nahrávám...