dnes je 18.5.2024

Input:

Úvod k odborné způsobilosti v PO

3.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1
Úvod k odborné způsobilosti v PO

kpt. Ing. Pavla Tománková

Související právní předpisy:

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 11

  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 20 až § 22

Tři úrovně odbornosti

Některé povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob mohou dle zákona o požární ochraně vykonávat osoby s odbornou způsobilostí a to buď v zaměstnaneckém poměru, nebo dodavatelským způsobem. Odpovědnost za plnění povinností však nepřechází na tyto osoby, zůstává na bedrech statutárních orgánů právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, resp. jejich odpovědných zástupců. (ust. § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně)

Rozlišujeme tři úrovně odborné způsobilosti ve smyslu ustanovení § 11 zákona o požární ochraně:

  • preventista požární ochrany,

  • technik požární ochrany,

  • odborně způsobilá osoba.

Jaké úkony mohou vykonávat technici, preventisté nebo odborně způsobilé osoby závisí mimo jiné také na začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí.

Preventivní požární hlídka

Pro činnost osoby v preventivní požární hlídce není vyžadována žádná odborná způsobilost ve smyslu ustanovení § 11 zákona o požární ochraně. Členové požární hlídky nejsou oprávněni k plnění úkolů, které náleží osobám s osvědčením o odborné způsobilosti. Měli by však být psychicky i fyzicky způsobilí, aby mohli zodpovědně plnit všechny povinnosti spojené s prováděním

Nahrávám...
Nahrávám...