dnes je 21.6.2024

Input:

Větrání pracoviště

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.3.4
Větrání pracoviště

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby bylo pokud možno zajištěno dodržování požadavků upravených v příloze č. 1, části A, tabulce č. 2 k nařízení č. 361 již od počátku směny.

Minimální množství venkovního vzduchu

Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště na jednoho zaměstnance musí být následující:

25 m3/h  práce třídy I a IIa (viz tabulka č. 2) na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění  
50 m3/h  práce třídy I a IIa (viz tabulka č. 2) na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění  
70 m3/h  práce třídy IIb, IIIa nebo IIIb (viz tabulka č. 2)  
90 m3/h  práce třídy IVa, IVb nebo V (viz tabulka č. 2)  

Minimální množství venkovního vzduchu uvedené v tabulce č. 5 musí být zvýšeno při další zátěži větraného prostoru pracoviště, například teplem nebo pachy. V takovém případě se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu o 10 m3/h na každého zaměstnance. Na pracovištích, která jsou současně přístupná veřejnosti (např. obchody, restaurace, bary, kavárny), se dále zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu úměrně předpokládané zátěži, kdy se množství vzduchu vypočítá z počtu 0,2 až 0,3 osoby/m2 nezastavěné podlahové plochy místnosti. Při venkovních teplotách vyšších než 26 °C a nižších než 0 °C může být množství venkovního vzduchu zmenšeno, nejvýše však na polovinu.

Havarijní větrání

Na pracovišti, na kterém může v důsledku mimořádné události dojít k úniku těkavé chemické látky v míře, která může způsobit akutní poškození zdraví, musí být zřízeno havarijní větrání. Havarijní větrání musí být zajištěno tak, aby jeho spouštění bylo snadno dostupné před vstupem na pracoviště. Havarijní větrání musí být podtlakové tak, aby při jeho chodu nemohla těkavá chemická látka pronikat do prostor jiných pracovišť. Množství odváděného vzduchu musí být voleno tak a výduch umístěn v takové výši, aby při chodu havarijního větrání nemohlo dojít k ohrožení zdraví osob na ostatních pracovištích a ve venkovním prostoru.

Zavedení nuceného nebo kombinovaného větrání

Pokud k celoročnímu splnění požadavků, uvedených v předchozích odstavcích, nepostačí přirozené větrání, musí být použito větrání nucené nebo kombinované. Množství přiváděného

Nahrávám...
Nahrávám...