dnes je 25.5.2024

Input:

Vlivy a směry BOZP v roce 2016

27.2.2016, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz), Délka videa: 00:28:06

Úvodní přednáška konference BOZP v roce 2016.

Kapitoly videa

Úvodní přednáška konference BOZP v roce 2016. 

Lektor

Ing. Lenka Svobodová

Ing. Lenka Svobodová

vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, postgraduál UK a katedry ekonomie Pittsburghské univerzity. Absolvovala řadu zahraničních stáží. Pracovala na vedoucích pozicích jak v podnikové sféře (POLDI Kladno), na kapitálovém a finančním trhu, tak i v centrálních orgánech (MPSV, Úřad vlády) a od roku 2000 pracuje jako výzkumná pracovnice oddělení analýz a prognóz ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Zabývá se kvalitou pracovního života, vlivem nových způsobů organizace práce na pracovní podmínky a pracovní pohodu, problematikou vztahu bezpečnosti práce a produktivity práce, vztahu člověka a práce, výskytu i prevencí negativních jevů na pracovištích. Řešené projekty (zkráceně): BOZP a produktivita práce; Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů; Vliv změn světa práce na kvalitu života; Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP; BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let; Násilí na pracovištích; Stres na pracovišti – možnosti prevence; Odstraňování bariér a zvyšování úrovně BOZP u zahraničních pracovníků. Aktuálně řeší projekty: Rizikovost ekonomických činností, Důsledky nízké úrovně BOZP, Proměny kvality pracovního života. 

Nahrávám...
Nahrávám...