dnes je 28.5.2024

Input:

Vytvoření podmínek pro výkon kontroly nad stavem bozp prováděné odborovou organizací

30.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2
Vytvoření podmínek pro výkon kontroly nad stavem bozp prováděné odborovou organizací

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 322 a § 108.

Povinnost zaměstnavatele umožnit kontrolu

Odborovým organizacím podle ust. § 322 zákoníku práce náleží právo kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů (podrobnosti viz kapitola 3/6.7. této publikace). Zaměstnavatelé jsou povinni v této souvislosti umožnit odborové organizaci výkon této kontroly a vytvořit jí podmínky.

Podmínky pro výkon kontroly

Přímo za účelem umožnění výkonu kontroly zákon ukládá zaměstnavatelům určité povinnosti. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci zajistit možnost:

  • prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci (zejména ust. § 101, § 102§ 103 ZP),

  • pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými pracovními prostředky (ust. § 104 zákoníku práce),

  • prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní úrazy (ust. § 105 zákoníku práce),

  • účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, popřípadě je objasňovat (ust. § 105 odst. 1 zákoníku práce),

  • zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ust. § 108 odst. 2 ZP).

Související povinnosti zaměstnavatele

Nahrávám...
Nahrávám...