dnes je 19.5.2024

Input:

Vzory dokumentace o školení

13.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.2
Vzory dokumentace o školení

kpt. Ing. Pavla Tománková

Pro potřeby zaměstnavatelů přikládáme vzory písemností, které vyhotovují v souvislosti s prováděním školení o požární ochraně:

  • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně,

  • Záznam o provedeném školení zaměstnanců o požární ochraně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název právního subjektu:
úplný název včetně adresy, IČ, kontaktní údaje

Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců
o požární ochraně

V Z O R

Zpracováno v souladu s § 23, 26 a 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance a dále nejméně jednou za dva roky.

Doba trvání: Doba trvání školení je 45 minut. (nebo déle, dle potřeby)

Náplň školení:

  • Organizace a zajištění požární ochrany.

  • Základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

  • Požární nebezpečí vznikající při činnostech provozovaných v místě výkonu práce zaměstnance.

  • Dokumentace požární ochrany (požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán a další dokumentace obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti).

  • Zvláštní požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru.

  • Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době.

  • Rozmístění a způsob použití věcných prostředků (zejména hasicí přístroje) požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

Školení provádí: Dle § 16a

Nahrávám...
Nahrávám...