dnes je 25.5.2024

Input:

Zákaz kouření a používání elektronických cigaret z důvodu ochrany veřejného zdraví a ochrany nekuřáků

4.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.6.5
Zákaz kouření a používání elektronických cigaret z důvodu ochrany veřejného zdraví a ochrany nekuřáků

JUDr. Anna Janáková

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9.4.2008 čj. 2 As 75/2007-53) je kouření velmi závažný jev, který má negativní dopad na kvalitu života jednotlivce i celé společnosti. Tento úhel pohledu se prosazuje i do legislativy, která postupně "omezuje" podmínky pro to, kde kuřáci mohou kouřit a chrání tak zdraví nejen jejich, ale především omezuje nucené pasivní kouření dalších osob.

Účel zákazů kouření stanovených zákonem č. 65/2017 Sb.

Účelem zákazů kouření stanovených zákonem č. 65/2017 Sb. je především ochrana zdraví fyzických osob, či můžeme říct i ochrana veřejného zdraví. Cílem je nejen chránit nekuřáky před negativními dopady pasivního kouření, ale též nepodporovat a omezovat aktivní kouření na veřejných místech, místech, kde dochází k soustředění osob a kde jsou děti.

Veřejná místa

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ukládá v ust. § 8zákaz kouření:

(a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,

(b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,

(c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

(d) v dopravním prostředku veřejné dopravy,

(e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,

(f) ve škole a školském zařízení,

(g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,

(h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,

(i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,

(j) ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,

(k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,

(l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

Používání elektronické cigarety se zakazuje v místech uvedených pod písm. a) až j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje.

Stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření

Pokud vlastník veřejnosti volně přístupného vnitřního prostoru (uvedeného v § 8 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, provozovatel mezinárodního letiště nebo poskytovatel zdravotních služeb zřídí stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření, ukládá mu zákon v ust. § 10 řadu povinností. Jedná se zejména o technické požadavky na "prostorovou uzavřenost", označení značkou "Kouření povoleno", označení zákazovou tabulkou "vstup osobám mladším 18 let zakázán".

Kuřácká zařízení a zařízení s vyhrazenými prostory

Kuřácká zařízení a

Nahrávám...
Nahrávám...