dnes je 24.2.2024

Input:

Základní nebezpečí související s provozem transportních zařízení

30.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.4.1
Základní nebezpečí související s provozem transportních zařízení

Ing. Antonín Dušátko

Při provozu transportních zařízení se mohou vyskytovat zejména následující skupiny nebezpečí:

Mechanická nebezpečí

Mechanická nebezpečí existují ve všech případech, kdy zaměstnanci – obsluha a další zúčastněné osoby mohou utrpět zranění přímým kontaktem s pohybujícím se transportním zařízením či jeho částí, nebo mohou utrpět zranění nepřímo při zasažení částmi transportního zařízení, popř.dopravovanými nebo vykládanými náklady – materiálem. Do skupiny mechanických nebezpečí patří:

a) Nebezpečí stlačení a střihu

Pevné dopravníkové systémy mohou obsahovat části, pohybující se ve vertikální nebo horizontální rovině, které mohou být aktivovány manuálně nebo nuceně. Toto nebezpečí může být vytvářeno např.:

 • pohybujícími se částmi míjejícími překážky na lávkách nebo v průchodových uličkách,

 • kloubově uloženými nebo pohyblivými částmi, pokud pohyb dopravníku pokračuje při odpojení energie,

 • přejetím správné polohy – např. při snižování, zdvihání nebo pojezdu.

 • napínacím zařízením s protizávažím.

b) Nebezpečí pořezání nebo střihu

Tato nebezpečí mohou být způsobována např.:

 • nechráněnými ostrými okraji,

 • rohy s hrubými povrchy,

 • dopravovanými náklady – materiálem,

 • rozbitým okenním sklem v kabině obsluhy.

c) Nebezpečí navinutí, vtažení nebo zachycení

Tato nebezpečí se mohou vyskytovat:

 1. v místech náběhu, kde se unášecí prostředek – pás navíjí na:
  • hnací bubny a přítlačné bubny,

  • přední a zadní bubny,

  • napínací bubny,

  • shazovací a odváděcí bubny;

 2. v místech náběhu, kde zdvihání pásu na nosných nebo vratných válečkách může být omezeno jinými prostředky než zatížením, jako např.:

  • v konvexních křivkách,

  • pod násypkami a deskami postranic,

  • u shrnovačů nebo jiných čisticích zařízení,

  • u přenosných částí – např. převodů, spojek, pohonů pásů a řetězů,

  • mezi dopravovaným materiálem a pevnými komponentami dopravníku.

d) Nebezpečí úderu vymrštěnými částmi

Jedná se o nebezpečí, které může vzniknout při vymrštění strojních částí transportního zařízení nebo dopravovaných nákladů – např.:

 • části transportního zařízení umístěného nad pracovní a provozní plochou,

 • při poruše – přetržení dopravního pásu,

 • vlivem vysypání nebo pádu dopravovaného nákladu,

 • sklouznutím nebo zhroucením dopravovaných nákladů,

 • při náhlém uvolnění nahromaděných nebo zablokovaných dopravovaných nákladů.

e) Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu

Tato nebezpečí mohou vzniknout zejména:

 • v prostoru pod dopravníkem v provozních prostorech,

 • v okolí konců dopravníků a tam, kde je vykládán náklad,

 • na lávkách, v průchodových uličkách a na prostředcích přístupu,

 • na ovládacích stanicích a pracovních plošinách,

 • při umístění transportního systému ve venkovním prostředí.

Elektrická nebezpečí

f) Nebezpečí úrazu

Nahrávám...
Nahrávám...