dnes je 28.5.2024

Input:

Základní zásady bezpečné práce v lesním hospodářství

25.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7.4
Základní zásady bezpečné práce v lesním hospodářství

Ing. Pavel Petrů

 1. Dodržuj tyto požadavky:

  • Pracuj pouze se zařízením a vykonávej jen ty činnosti, pro které splňuješ kvalifikační požadavky

  • Používej při práci jen osobní ochranné prostředky účinné proti riziku možného ohrožení tvého zdraví. Pamatuj, že tě chrání jen tehdy, jsou-li plně funkční

  • Dodržuj požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady bezpečného chování na pracovišti

  • Dodržuj stanovené technologické postupy a v případě, kdy podmínky na pracovišti vyžadují odlišné řešení, postupuj v souladu se zásadami bezpečné práce; nepracuj nikdy osamoceně

  • Absolvuj předepsané lékařské prohlídky a dodržuj stanovený pracovní režim. Chráníš se tím před nemocemi z povolání

  • Nepřekračuj maximální expoziční dobu určenou pro obsluhu řetězové pily hygienikem. Během stanovených přestávek nepracuj s řetězovou pilou

  • Nepoužívej zařízení se spalovacím motorem v prostorách, kde není zajištěn dostatečný rozptyl spalin nebo jejich účinné odvětrávání. Vdechování výfukových plynů poškozuje tvé zdraví

  • Seznam se zásadami první pomoci a traumatologickým plánem

  • Nepožívej alkoholické nápoje a neužívej ani jiné návykové látky na pracovišti a během pracovní doby ani mimo pracoviště

  • Jsi-li svědkem pracovního úrazu, poskytni postiženému pomoc a ohlas úraz jeho nadřízenému.

 2. Nikdy zejména nesmíš při:

  a) těžbě dříví

  • podřezávat stromy, na kterých zavěšený strom spočívá

  • odřezávat zavěšený strom po špalcích

  • skácet jiný strom přes strom zavěšený v korunách

  • lézt na zavěšené stromy a opracovávat stromy ležící pod závěsem

  • ponechávat zavěšené nebo podříznuté stojící stromy na pracovišti déle než do konce následující směny

  b) soustřeďování dříví

  • se soustřeďovacím prostředkem se pohybovat v kratší vzdálenosti od pracovníků provádějících kácení, než je dvojnásobná výška káceného stromu

  • provádět soustřeďování dříví, jsou-li v prostoru ohroženém lanem navijáku nepovolané osoby

  • pracovat se soustřeďovacím prostředkem na svahu, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví

  • pracovat za bouřky, silného větru a při poklesu viditelnosti pod dvojnásobnou délku kácených stromů

  • zdržovat se pod zavěšeným

Nahrávám...
Nahrávám...