dnes je 28.5.2024

Input:

Desatero zásad bezpečné práce ve stavebnictví

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.4
Desatero zásad bezpečné práce ve stavebnictví

Ing. Pavel Petrů

Přípravné práce

 1. Zajistit ohrazení nebo jiné zabezpečení staveniště.

 2. Vjezdy na staveniště pro vozidla označit dopravními značkami.

 3. Označit hranice staveniště tak, aby byly zřetelné i za snížené viditelnosti.

 4. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám vyznačit bezpečnostní značkou.

 5. Zabezpečit čištění a údržbu komunikací zejména za mrazu a za deště.

 6. Zabezpečit nebezpečné prohlubně, otvory dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím.

 7. Zajistit bezpečný pohyb osob s pohybovým i se zrakovým postižením.

 8. Osoby musejí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

 9. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, vytýčit a označit.

 10. Učinit nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

Obsluha strojů a zařízení na staveništích

 1. Zajistit obsluhu strojů osobami s náležitou kvalifikací.

 2. Zabezpečit stroj proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.

 3. Při více strojích na jednom pracovišti dbát na zachovávání bezpečné vzdálenosti mezi nimi.

 4. Na svahu používat bezpečnou techniku

Nahrávám...
Nahrávám...