dnes je 19.5.2024

Input:

Manipulační jednotky

10.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.1
Manipulační jednotky

Ing. Antonín Dušátko

Základní informace

Manipulační jednotka je specifikována jako materiál, a to jak balený, tak i nebalený, dále pak svazkovaný, ložený volně, nebo na přepravním prostředku, tvořící samostatně nebo s přepravním prostředkem celek, který je uzpůsoben pro mechanizovanou manipulaci (případně též pro ruční manipulaci), jakož i pro přepravu a skladování, zachovávající svůj tvar a vlastnosti při celém manipulačním cyklu. To je třeba z pohledu bezpečnosti práce zdůraznit především. Stálost a homogenita manipulační jednotky od okamžiku její tvorby na vstupu do manipulačně-přepravního řetězce, až do doby výstupu z tohoto řetězce, představuje bezpečnostně technický požadavek zásadního významu, rozhodujícím způsobem ovlivňující bezpečnost nejen prováděné manipulace, ale i navazující přepravy a případně i skladování. V souvislosti s naplňováním uvedeného požadavku je nutno již při tvorbě manipulačních jednotek respektovat celou řadu dále uváděných povinností a zásad. Současně je nutno sledovat vhodnost konstrukce obalu manipulační jednotky – z hlediska jeho pevnosti, rozebíratelnosti, snížení hmotnosti, klimatických vlivů, další využitelnosti atd.

Mezi manipulační jednotky lze počítat zejména:

 1. jednotlivé výrobky uzpůsobené k manipulaci (mechanizované, případně ruční),
 2. přepravní svazky - spojení vhodného materiálu nebo jednotek balení převázáním, páskováním nebo jiným vhodným způsobem, upravené pro mechanizovanou manipulaci (výjimečně i pro ruční manipulaci), přepravu a skladování,
 3. jednotky přepravního balení – balení upravené pro mechanizovanou, případně i pro ruční manipulaci, přepravu a skladování,
 4. ložené přepravní plošiny,
 5. ložené přepravky,
 6. ložené ukládací bedny,
 7. ložené kluzné podložky,
 8. paletové jednotky – ložené palety.

Poznámka:

Neložené (prázdné) palety, bedny, lísky, přepravky apod. jsou v souladu s ČSN 77 0000 – Obaly – Základní terminologie chápány jako obaly.

Obalová terminologie; ČSN EN 14182 (77 0004)- Obaly – Terminologie – Základní termíny a definice za manipulační jednotku považuje jednotlivý předmět a nebo seskupení předmětů uspořádaných tak, aby mohly být manipulované jako samostatná jednotka.

Nedostatky zjišťované dozorčími orgány

Při vytváření a fixaci nejrůznějších manipulačních jednotek jsou nejčastěji zjišťovaných následující nedostatky:

 1. Manipulační jednotky nejsou označovány v souladu s ČSN EN ISO 780 (26 0051) – zejména údaji o možnosti bezpečné manipulace, stohování apod. (viz též část 8/3.1.1).
 2. Manipulační jednotky nejsou tak navrženy a vytvořeny aby odolaly zejména předpokládanému mechanickému namáhání a nedocházelo k jejich nedovolenému poškození a deformaci v průběhu celého předpokládaného manipulačně přepravního oběhu.
 3. Materiály ložené na přepravním prostředku nejsou fixovány, resp. provedená fixace je závadná, popř. zcela nedostatečná a neodpovídá rozsahu a náročnosti předpokládané manipulace a přepravy.
 4. Nelze doložit způsob zajištění břemen převážených na silničních vozidlech a způsob sledování velikosti jistících sil.
 5. Pro fixaci na silničních vozidlech není prováděn výpočet zajišťovacích sil.
 6. Pro vytváření manipulačních jednotek jsou používány neoznačené přepravní prostředky (zjišťováno zejména u palet), jakož i přepravní prostředky poškozené.
 7. Pro manipulaci, ale zejména pro přepravu manipulačních jednotek, jsou používány neodpovídající i zcela nevhodné dopravní prostředky, jak je zřejmé z následujícího levého obrázku.

Poznámka:

Při vytváření byla tato manipulační jednotka nedostatečně a nedokonale opásána – viz též úraz č. 3 popsaný v následující kapitole.

 1. Zajištění převážených manipulačních jednotek – nákladu není věnována potřebná pozornost

Zcela neodpovídající dopravní prostředek Zcela neodpovídající způsob zajištění nákladu

Příklady mimořádných událostí

Podceněním a nedostatky při tvorbě a fixací manipulačních jednotek dochází k mimořádným událostem zejména k:

 1. Úrazům,
 2. závažným dopravním nehodám,
 3. značným ekonomickým ztrátám – zejména poškozením až znehodnocením dopravních a přepravních prostředků, komunikací, převážených a manipulovaných nákladů (materiálu) apod.
 4. ekologickým škodám.

Příklady vykazovaných nežádoucích událostí na pozemních komunikacích

Příklady pracovních úrazů

 1. Při ukládání dvou palet do stohu pomocí vysokozdvižného vozíku došlo k vylomení nosného sloupku manipulované palety a k vypadnutí loženého materiálu směrem na postiženého, který utrpěl závažné zranění. Základní příčinou této události byl závadný technický stav použité manipulační jednotky – ložené palety.
 2. V rámci vnitrozávodové dopravy bylo nutno přemístit 40 ks laminátových desek o rozměrech 600 mm x 700 mm. Desky byly volně uloženy na dřevěnou prostou paletu o rozměrech 1000 mm x 1000 mm, ale bez jakéhokoliv zajištění, k jejíž přepravě byl použit vysokozdvižný motorový vozík. Venkovní komunikace,
Nahrávám...
Nahrávám...