dnes je 25.5.2024

Input:

Typické pracovní úrazy

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.2
Typické pracovní úrazy

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

  • Řidič měl na příkaz vedoucího provést přípravu tahače, konkrétně měl provést doplnění jednoduché montáže kol na nápravách tahače na dvojitou montáž. Kola, která měl na tahač montovat, byla uskladněna přes zimu v plechovém skladu. Z tohoto skladu si řidič dopravil kola k přístřešku kompresoru a protože po zimním uskladnění byla kola podhuštěna, doplňoval tlak vzduchu v pneumatikách na předepsaný tlak 0,2 MPa. Při huštění čtvrtého (posledního) kola, po zjištění, že v kole není žádný tlak, opřel kolo o přístřešek kompresoru, stoupnul si mírně bokem od kola a konec hadice kompresoru přidržoval na ventilku kola. Po chvíli huštění náhle došlo k výbuchu kola, který jej odmrštil do volného prostoru,15 m od místa huštění pneumatiky.

    Postižený řidič porušil předpisy tím, že si počínal v rozporu se zněním návodu k obsluze tahače a hustil pneumatiku Barum 16,9-30 12 PR na výrazně vyšší tlak, než tento návod stanoví. I zaměstnavatel postiženého porušil předpisy tím, že neseznámil postiženého s návodem výrobce pneumatik, kde je stanoveno, jak postupovat při huštění pneumatik namontovaných na prohloubených ráfkách a jak se přitom chránit a dále tím, že nemá k dispozici pro huštění pneumatik montovaných na prohloubených ráfkách bezpečnostní zařízení (ochrannou klec, rám), jak stanoví návod výrobce pneumatik k obsluze, montáži a demontáži pneumatik.

  • Opravář prováděl kontrolu motoru, zda z něho neuniká olej. Klekl si před vozidlo, aby zespodu viděl na přední část motoru. Řidiči dal pokyn k vyklopení kabiny. Protože opravář chtěl zkontrolovat těsnost předního víka motoru za jeho chodu, dal řidiči pokyn k nastartování motoru, aniž by se přesvědčil, že je vozidlo zajištěno proti neočekávanému pohybu parkovací brzdou, zakládacími klíny. O tom se nepřesvědčil ani řidič. Ten otevřel dveře vyklopené kabiny, stoupl si jednou nohou na levé přední kolo a druhou nohou do kabiny a otočil klíčkem ve spínací skříňce startování. Vozidlo se po nastartování dalo náhle do pohybu vpřed, přejelo opraváře a zastavilo po ujetí asi 10 m.

  • Řidič nákladního sklápěcího vozidla se snažil utěsnit unikající olej sklápění u převlečné matice jejím dotažením pod zvednutou sklápěcí karosérií, kterou si nezajistil podepřením proti pádu. Při dotahování matice klíčem však došlo ke stržení závitu – následoval náhlý únik oleje z okruhu sklápění a pád zvednuté korby na řidiče. Ten utrpěl smrtelné zranění.

  • Řidič odvozní soupravy pro odvoz dlouhého dříví jel naložit náklad dříví na místo nakládky v lese. Náklad kmenů naložil v lese na tažné vozidlo tak, že kmen, který měl na silnějším konci průměr asi 40 cm u levé klanice přesahoval přes klanici asi třemi čtvrtinami obliny.

    Při přehazování řetězu k upevňování nákladu na tažném vozidle došlo k pádu silnějšího konce kmene, přičemž byl řidič zasažen do hlavy, kterou měl navíc nechráněnou (ochranná přílba ležela odložená v kabině). Zásah kmenem byl natolik silný, že řidiči způsobil smrtelné zranění.

  • Řidič nákladního vozidla přepravoval na plechové ložné ploše 8 ks kovových ohradových palet uložených ve dvou vrstvách na sobě a naplněných litinovými odlitky. Během

Nahrávám...
Nahrávám...