dnes je 18.5.2024

Input:

Úvod k BOZ osob při specifickém pracovním zapojení

29.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1
Úvod k BOZ osob při specifickém pracovním zapojení

JUDr. Anna Janáková

Historicky právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla koncipována na práci v pracovním poměru, která byla hlavní obživou pro zaměstnance a kde byl zaměstnanec chráněn právě pro svou slabší pozici v pracovněprávním vztahu se zaměstnavatelem. Právní úprava se soustředila na práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v pracovním poměru a technické a hygienické požadavky na pracovní prostředí, pracovní postupy a organizaci práce.

Závislá práce

Tak i dneska je právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci koncipována na závislou práci, kterou se rozumí ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec jí pro zaměstnavatele vykonává osobně.

Předmětem kapitol 1 až 9 příručky Školení bezpečnosti práce a požární ochrany je kompletní výklad právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru.

Specifické pracovněprávní zapojení

V praxi se však vyskytují způsoby vykonávání závislé práce, které vykazují určitá specifika nebo zvláštnosti, např. práce na základě dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr, domáčtí zaměstnanci, agenturní zaměstnávání, dočasné přidělení zaměstnance k práci u jiného zaměstnavatele, pro něž je stanovena odchylná nebo specifická právní úprava nebo se vyžaduje zvláštní postup. Různé režimy zajištění BOZP mohou mít také brigádníci, což se odvozuje od právního titulu, na jehož základě je brigáda vykonávána.

Práce a činnosti, které nejsou závislé

Na pracovištích zaměstnavatelů se mohou vyskytovat též jiné osoby, než zaměstnanci, jejich bezpečnost je určitým způsobem regulována (návštěvy,

Nahrávám...
Nahrávám...