Facebook

 

Akce

 

LinkedIn

Sledujte nás také na

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější
V září se konal seminář EU-OSHA a MŠMT: Nebezpečné látky a nová úprava pro školy

V září se konal seminář EU-OSHA a MŠMT: Nebezpečné látky a nová úprava pro školy

23.10.2018, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
Dne 20. září se ve Velké zasedací místnosti Domu odborových svazů v Praze konal seminář Nebezpečné látky a nová úprava pro školy. Pořadatelem akce byla Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem školství, ...
více

Kategorizace prací a prohlídky

21.10.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Mám nastupovat do nového zaměstnání a nevím, co přesně znamená Riziko hluku: 3R Kategorie rizika: 2. Chápu to dobře, že je nutné, abych podstoupil audio vyšetrení? Podle § 103 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance do ...
více

Mohou ženy vykonávat stejnou fyzickou práci jako muži?

21.10.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Zaměstnavatel vyžaduje, aby prací kterou dělali dosud v podniku jenom muži (práce na paletě, dohazování materiálu) teď dělaly i ženy, protože mužských pracovníků se nedostává. Může toto od zaměstnankyň žádat a za jakých podmínek? Toto je ...
více
Pozvánka na seminář EU-OSHA: Nebezpečné chemické látky, chemické směsi a jejich odpady ve vztahu k BOZP

Pozvánka na seminář EU-OSHA: Nebezpečné chemické látky, chemické směsi a jejich odpady ve vztahu k BOZP

21.10.2018, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
Zveme Vás na seminář Nebezpečné chemické látky, chemické směsi a jejich odpady ve vztahu k BOZP. Akci pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (VÚBP). Termín konání: ...
více
Pozvánka na seminář EU-OSHA: Nebezpečné látky a bezpečná práce pro všechny

Pozvánka na seminář EU-OSHA: Nebezpečné látky a bezpečná práce pro všechny

21.10.2018, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
Zveme Vás na seminář Nebezpečné látky a bezpečná práce pro všechny. Akci pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky. Datum ...
více

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látekGarance

16.10.2018, Ing. Miroslava Horká, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dodatek č. ….. k pracovnímu řádu Postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, ...
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kvalifikace zaměstnance oprávněného provádět kontroly regálů

16.10.2018, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: HAPPY END CZ, a.s (www.happyend.cz)
Zaměstnavatel zajišťuje kontrolu regálů externí odbornou společností. Prověrkami BOZP bylo zjištěno, že některé regály mají špatně stanovenou nosnost, uvedený počet buněk neodpovídá skutečnosti, popř. chybí evidenční číslo. Některé nesou ...
více
Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2018 se rychle blíží

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2018 se rychle blíží

16.10.2018, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://cz.osha.europa.eu/)
Dne 22. října agentura EU-OSHA zahajuje spolu se svými partnery Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby podpořila participativní a aktivní přístup ke kontrole nebezpečných látek. Jakožto zásadní mezník současné kampaně Zdravé pracoviště ...
více
Pracovní úrazy - nálezy Ústavního soudu

Pracovní úrazy - nálezy Ústavního soudu

15.10.2018, Zdroj: Ústavní soud ČR
Dva nálezy ústavního soudu z nedávné doby, týkající se doškodňování pracovních úrazů. První řeší nárok osoby postižené pracovním úrazem na plnění odškodného nástupnickou organizací, dojde-li ke transformaci původního subjektu, druhý příčinnou souvislost mezi…
více

Evidence rizikové práce

15.10.2018, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Prosím o objasnění problematiky evidence rizikové práce. Náš zaměstnanec je např. celkově zařazen do kategorie práce č. 3, a to z důvodu pouze jednoho "rizikového" faktoru, viz níže. Faktor hluku - kategorie 3, faktor vibrace - kategorie 2, ...
více
Nejčtenější

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, ...
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o provedeném školení BOZPGarance

5.1.2018, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Příloha k vnitřnímu předpisu o organizování školení  ZÁZNAM O ŠKOLENÍ  Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)   Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a ...
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Lékařský posudek a potvrzení o provedení výstupní prohlídkyGarance

3.1.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výstupem posudkové péče, ke kterému směřuje hodnocení zdravotního stavu či zdravotní způsobilosti posuzované osoby posuzujícím lékařem je:
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Doporučené vybavení lékárničky na pracovištiGarance

13.2.2007, MUDr. Vít Mareček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Lékárnička první pomoci by měla být samozřejmou součástí vybavení každého pracoviště. Její obsah a rozsah se může lišit v závislosti na charakteru pracovní činnosti podniku a aktivitě technika BOZP ve spolupráci se závodním lékařem. Lékárnička musí být…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jednotlivé prvky SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008Garance

1.11.2011, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V předchozí části jsme porovnali souhrnným a přehledným způsobem změny v oblasti systému managementu BOZP tak, jak je přinesla revize specifikace OHSAS 18001:1999, respektive vydání normy ČSN OHSAS 18001:2008. Nyní postupně uvedeme s podrobnějším průvodním…
více
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA
Motto: zaměstnavatel smí zaměstnávat zaměstnance jen v souladu s jeho zdravotní způsobilostí k práci...
Robert Křepinský, JUDr. Martin Mikyska, MUDr. Dana Kuklová CSc., MUDr. Dana Šviráková, RNDr. Jiří Urbanec
Ostrava, 31.10.2018 (středa)
 


Konference BOZP IV.
 

Odborný garant: Robert Křepinský
Přednášejí: Robert Křepinský, MUDr. Ivan Kučera Ph.D., MUDr. Dana Kuklová CSc., JUDr. Martin Mikyska, JUDr. Irena Machátová, plk. Ing. Květoslava Skalská
Podtitul: zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP
Praha, 19.11.2018 (pondělí) 
  Konference Povinnosti v podnikové ekologii III. 

Ing. Petr Šulc, Ing. Hana Krejsová, Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Václav Kuncl, RNDr. Oldřich Jarolím, Mgr. Martin Marko, Ing. Jiří Nedbal

Praha, 20.11.2018 (úterý)
   


 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: