dnes je 13.7.2020

Nejnovější

Muskuloskeletální poruchy: materiály pro skupinové diskuse na pracovišti

11.7.2020, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Muskuloskeletální poruchy: materiály pro skupinové diskuse na pracovištiNa téma řešení muskuloskeletálních poruch na pracovišti jsou nyní na stránkách EU-OSHA k dispozici dva soubory materiálů (v řadě jazyků), které lze různě kombinovat.

Nové normy - červenec 2020

11.7.2020, Zdroj: ÚNMZ

Nové normy - červenec 2020Nové normy ČSN související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ červenec 2020. VYDANÉ ČSN ČSN EN 16842-1 (26 8818) Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 1: Obecné požadavky; kat.č. ...

Covid-19: posuzování karantény

11.7.2020, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Covid-19: posuzování karantényVsouvislosti sonemocněním novým typem koronaviru covid-19 dochází u odborné i laické veřejnosti knejasnostem voblasti určení, zda toto onemocnění při práci (případně spojené sesmrtí) lze považovat za pracovní úraz či nemoc zpovolání.

Srážka ze mzdy a nařízený pozdní odchod z pracovištěQ&A

11.7.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když mám pracovní dobu od 6:00 do 14:00, má zaměstnavatel právo mi nařídit, ať pípám odchod až ve 14:15? Když se v práci nekoupu a šatny mam od pracoviště 2 minuty chůze, a když pípnu ve 14:14, strhne mi pul hodiny? JUDr. Eva Dandová Jednoznačnou odpověď na ...

Inovace a revoluce na trhu bezpečnostního značení. To je SOLIDLUXTRH

11.7.2020, Zdroj: HMJ Group

Inovace a revoluce na trhu bezpečnostního značení. To je SOLIDLUXBezpečnostní značení a lajnování podlah 21. století, které schne rychlostí světla. Zdá se vám to jako sci-fi? Ono to tak trochu sci-fi je!

HMJ Group s.r.o.DIR

11.7.2020, Zdroj: HMJ Group

HMJ Group s.r.o.Stavební společnost se zabývá stavebními, zemními a demoličními pracemi a realizací podlahových nátěrů a značení nátěrem SolidLux vytvrzovaným UV zářením ihned po aplikaci. SolidLux: jediná technologie barevných podlahových nátěrů, které schnou rychlostí ...

Působnosti a pravomoci KHS jako orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku pracovnělékařských služebZáznamGarance

10.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:26:24

Pohled na dozor KHS nad pracovnělékařskými službami. Zkušenosti z Královéhradeckého kraje a nové oprávnění KHS dané novelou zákona o ochraně veřejného zdraví z roku 2020, vykonávat dozor i nad prováděním pracovnělékařských prohlídek. Třetí přednáška ze…

Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele a zaměstnanců v roce 2020ZáznamGarance

10.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:20:39

Přehled problematiky pracovnělékařských služeb z hlediska zaměstnanců a zaměstnavatelů. Úvodní přednáška semináře BOZP, pracovlělékařské služby a pracovněprávní posudky konaného 30.6.2020 v Hradci Králové.

Čestné prohlášení zaměstnance o jeho zdravotním stavuQ&A

7.7.2020, MUDr. Dana Kuklová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Měli jsme zaměstnance ve výrobě (kategorie 4 - chemické látky, kat. 3 - lokální svalová zátěž). Na prohlídku chodil pravidelně každý rok. Při převodu pracovníka na jinou pozici jsme se dozvěděli, že má přiznanou invaliditu prvního stupně již více než rok. ...

více článků
Nejčtenější

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy v souvislosti se zavedením kamerových systémůGarance

22.1.2020, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE STANOVÍCÍ POSTUPY V SOUVISLOSTI SE ZAVEDENÍM KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ     Zaměstnavatel  ............................................................  (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený  ............. ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o provedeném školení BOZPGarance

1.2.2020, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha k vnitřnímu předpisu o organizování školení  ZÁZNAM O ŠKOLENÍ  Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)   Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požární řád pro plynovou kotelnuGarance

6.1.2020, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

POŽÁRNÍ ŘÁD PRO PLYNOVOU KOTELNU 1)   Zaměstnavatel  ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený  ............................................ I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604Garance

15.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhy prohlídek Kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací Kontrola skutečného stavu konstrukce se provede podle dokumentace, která předtím byla zkontrolována, zda je správná a úplná. Kontroluje se zejména ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

25.8.2020, Praha, Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

1.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se blíže seznámíte s tématy jako rozšířená odpovědnost výrobce, návaznost na právo EU, implementace do zákona o VUŽ.

Směrnice o odpadech a SCIP databáze

7.9.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU. On - line seminář vám pomůže ujasnit si své povinnosti stanovené směrnicí o odpadech a pomůže vám zorientovat se v nástroji Agentury ECHA, který bude sloužit pro oznamování těchto výrobků a látek v nich obsažených.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

8.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

On-line seminář volně navazuje na on-line seminář Zákon o výrobcích s ukončenou životností – základní změny zákona a věnuje se problematice elektrozařízení a baterií.

Nový zákon o odpadech

8.9.2020, Praha, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE