dnes je 16.1.2022

Nejnovější

Povinné testování zaměstnanců na covid-19Garance

11.1.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Mgr. Radana Burešová Zásadní změny od 17. ledna 2022 1. Frekvence testů 2. Rozšíření okruhu testovaných osob 3. Omezení výjimek z testování - nově se testují i plně očkované osoby 4. Rozšíření obsahu evidence o provedeném testování a stanovení doby jejího uchovávání 5. Povinnost zaměstnavatele a ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Práce žáků s motorovou pilouQ&A

11.1.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vztahuje se na žáky, kteří jsou mladiství v oboru lesnictví a mimo jiné musí pracovat s motorovou pilou § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 339/2017 Sb. (Zaměstnavatel musí zajistit, aby obsluhou řetězové pily byl pověřen pouze zaměstnanec starší 18 let, který je k uvedené činnosti zdravotně způsobilý), nebo ...

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka) - postupy lékařů a zaměstnavatelů

11.1.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Již podruhé byl Parlamentem ČR schválen zvláštní zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který má pomoci zmírnit dopady pandemie covid- 19. Zákon byl dne 16. prosince 2021 podepsán prezidentem republiky a v současné době se čeká na…

Pracovní úrazQ&A

11.1.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... U zaměstnavatele řešíme následující problém. Naši zaměstnanci pravidelně po příchodu na své pracoviště (zaregistrují si na bráně příchod) jsou odesláni jinam do jiného areálu podniku na pracoviště vzdálené cca 6 km. K tomu musí použít vlastní dopravní prostředek, auto, motorku, kolo. Případně vezou další ...

Nová výtvarná soutěž VÚBP přibližuje dětem a mládeži téma muskuloskeletálních onemocnění a vybízí je k aktivní prevenci

10.1.2022, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nová výtvarná soutěž VÚBP přibližuje dětem a mládeži téma muskuloskeletálních onemocnění a vybízí je k aktivní prevenci10. ledna 2022 odstartovala dětská výtvarná soutěž NENIČ SI TĚLO. Soustředí se na příčiny a prevenci onemocnění svalově-kosterní soustavy dětí, mládeže i pracující populace.

Startuje dětská výtvarná soutěž NENIČ SI TĚLO

10.1.2022, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Startuje dětská výtvarná soutěž NENIČ SI TĚLOTéma muskuloskeletálních obtíží a onemocnění není jen výsadou pracovního světa. Týká se nás všech včetně dětí. Ty by se od útlého věku měly učit chápat význam zdraví a potřebu chránit si je zdravým způsobem života a prevencí úrazů a nemocí. Schopnost…

Nové normy BOZP - leden 2022

10.1.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy BOZP - leden 2022Nové a aktualizované normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ leden 2022.

Testování ve firmách bude probíhat 2x v týdnu. Dochází také ke zkrácení karantény a izolace

6.1.2022, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Testování ve firmách bude probíhat 2x v týdnu. Dochází také ke zkrácení karantény a izolaceV reakci na zrychlující se tempo šíření varianty omikron přichází Ministerstvo zdravotnictví s protiepidemickými opatřeními, která mají za cíl minimalizovat riziko přenosu koronaviru v populaci, a to včetně prostředí pracoviště. S účinností od 11. ledna se…

Homeoffice a nárok na stravnéQ&A

5.1.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V souvislosti s prováděním práce z domu na PC (home office) by mne zajímalo, zda je ze strany zaměstnance nárok na stravné. Jak by měla být tato problematika řešena ve firmě? JUDr. Eva Dandová Odpověď je jednoduchá. Není. Podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na stravování a jejich ...

Homeoffice a nárok na stravnéQ&A

5.1.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V souvislosti s prováděním práce z domu na PC (home office) by mne zajímalo, zda je ze strany zaměstnance nárok na stravné. Jak by měla být tato problematika řešena ve firmě? JUDr. Eva Dandová Odpověď je jednoduchá. Není. Podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na stravování a jejich ...

více článků
Nejčtenější

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jan Lonsmín Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, apod. 1.2 Záznam o seznámení zaměstnance ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požární řád pro plynovou kotelnuArchiv

5.2.2021, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Josef Černý POŽÁRNÍ ŘÁD PRO PLYNOVOU KOTELNU 1)   Zaměstnavatel  ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený  ............................................ I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) nebezpečí. Nízkotlaká teplovodní plynová ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o provedeném školení BOZPArchiv

4.2.2021, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na pracovišti)

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízeníArchiv

26.1.2021, Martin Šturma - Igor Lüftner, Inspekční orgán Mostecké montážní a.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 4 odst. 1 písm. c) ukládá zaměstnavateli (provozovateli) odpovědnost za to, že stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, mechanizační prostředky budou…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604Garance

15.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Martin Šturma - Igor Lüftner Druhy prohlídek Kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací Kontrola skutečného stavu konstrukce se provede podle dokumentace, která předtím byla zkontrolována, zda je správná a úplná. Kontroluje se zejména geometrický tvar, poloha a úplnost konstrukce ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Školní sběr tříděného odpadu

8.2.2022, On-line, Ing. Tomáš Lank

Podle nového odpadového zákona č. 541/2020 Sb., se od 1. ledna 2021 vztahují na školní sběr nové povinnosti a pravidla. Na tomto semináři vás seznámíme s těmito pravidly a ukážeme cestu, jak školním sběrem nejen edukovat a vést děti ke třídění odpadu, ale také nezanedbatelnou částkou přispět do rozpočtu školy.

Zákon č. 250/2021 Sb.

28.2.2022, Praha, Martin Šturma

Na semináři se srozumitelně a v praktické rovině seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb.

Oddělené soustřeďování obalového a komunálního odpadu ve firmě

22.3.2022, On-line, Ing. Petr Šulc

Podle § 62 odst. 1 nového odpadového zákona musí každá firma odděleně soustřeďovat vytříditelné složky komunálního odpadu (minimálně papír, plasty, sklo, kovy a biodpad), který nesouvisející s podnikatelskou činností firmy. Pod jaké katalogové číslo ale tyto složky odpadu správně zařadit a jak si usnadnit práci, když firma produkuje i jiné, například obalové odpady? Jak nejlépe skloubit ekonomickou a ekologickou stránku nakládání s odpady? Dozvíte se na tomto webináři.

Inovace v BOZP 4

4.4.2022, On-line, Ondřej Vraný

Odpady v podnikové ekologii

17.5.2022, Praha,

Jak se odrážejí nové odpadové zákony v podnikové praxi rok po jejich vydání? Jak naložit s některými nejasnostmi? Které povinnosti a přechodná ustanovení z prováděcí vyhlášky se vztahují již k roku 2022? Všechny podstatné změny v souvislostech a důležité povinnosti podnikových ekologů v roce 2022 uslyšíte na 2. ročníku konference Odpady v podnikové ekologii z úst osvědčených odborníků z praxe.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...