dnes je 15.5.2021

Nejnovější

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, míří do Sbírky!

13.5.2021, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, míří do Sbírky!Vláda 10. 5. na své schůzi schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně…

Okamžitě odolné podlahové značení i v minus 20!TRH

11.5.2021, Zdroj: HMJ Group

Okamžitě odolné podlahové značení i v minus 20!Zima až praští! Chvílemi až mrazivých minus 20 se vám dostane pod kůži ani nemrknete. Ale zadání znělo jasně: "Potřebujeme nové podlahové značení, ale nemůžeme mrazírnu zastavovat. Zároveň potřebujeme ihned navážet zboží." V ten moment přichází řešení:…

Řidič referent i s vozidlem nad 3,5 t a řidičským průkazem skupiny C?Q&A

11.5.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ve firmě máme cca 20 automechaniků nákladních automobilů, kteří při provozních zkouškách opravovaných vozů vyjíždějí na běžné pozemní komunikace. Tito pracovníci mají ŘP sk. C a vyšší. Při podrobném zkoumání ve vztahu k tzv. profesním průkazům – tyto nejsou nutné, neboť tato činnost není v náplni ...

Nejvyšší správní soud zrušil opatření ministerstva zdravotnictví k povinnostem pozitivně testovaných zaměstnanců a OSVČ

11.5.2021, Zdroj: Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud zrušil opatření ministerstva zdravotnictví k povinnostem pozitivně testovaných zaměstnanců a OSVČNejvyšší správní soud 11.5.2021 svým rozsudkem zrušil opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN (původně účinné od 28. 3. 2021), protože toto opatření vykazovalo hrubé nedostatky v odůvodnění.…

MBA studium se zaměřením na Bezpečnost a ochranu obyvatelstva

7.5.2021, Zdroj: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z.ú.

MBA studium se zaměřením na Bezpečnost a ochranu obyvatelstvaZnalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví (ZÚBOZ) se podílí na výuce v profesním studijním programu Master of Business Administration ve specializaci zaměřené na Bezpečnost a ochranu obyvatelstva.

Návrh novely nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, míří po připomínkách na vládu

6.5.2021, Zdroj: Vláda ČR

Návrh novely nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, míří po připomínkách na vláduVláda ČR má na programu schůze 10. 5. návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Nakládání s odpady - původci odpadůZáznamGarance

4.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:35:01

Krátký přehled aktuálních povinností původců s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k novému zákonu o odpadech pro původce odpadů.

Přístupné pro: BOZP profi plus

V loňském roce navzdory pandemii výrazně vzrostl počet smrtelných pracovních úrazů

3.5.2021, Zdroj: Státní úřad inspekce práce

V loňském roce navzdory pandemii výrazně vzrostl počet smrtelných pracovních úrazůV loňském roce zaznamenaly Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad dohromady 108 smrtelných pracovních úrazů, což znamená nárůst oproti 95 případům z roku 2019. Z toho na oblastní inspektoráty práce bylo nahlášeno 106 smrtelných pracovních úrazů a…

Peroidická rohlídka u zaměstnance ve školství po dovršení 50 letQ&A

30.4.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Můj dotaz týká periodicity prohlídek u zaměstnance ve školství. Poslední pracovnělékařská prohlídka zaměstnance byla provedena v jeho 48 letech. Další prohlídka byla nastavena za 4 roky. V průběhu této doby dosáhne zaměstnanec 50 let. Dotaz zní: nechat doběhnout periodicitu prohlídky, nebo při dosažení ...

Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání 2021

28.4.2021, Zdroj: Českomoravská konfederace odborových svazů

Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání 2021Připomeňte si s ČMKOS Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání. Dnes, 28. dubna, vzpomínáme na ty, kteří šli do práce a už se ke svým rodinám nikdy nevrátili. Vzpomínáme na ty, kteří nepředpokládali, že se něco takového může…

více článků
Nejčtenější

Požární řád pro plynovou kotelnuArchiv

5.2.2021, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Josef Černý POŽÁRNÍ ŘÁD PRO PLYNOVOU KOTELNU 1)   Zaměstnavatel  ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený  ............................................ I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) nebezpečí. Nízkotlaká teplovodní plynová ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látekGarance

22.2.2021, Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská, JUDr. Eva Dandová Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek Dodatek č. ….. k pracovnímu řádu Postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek Zaměstnavatel ......... ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příklad osnovy vstupního školení BOZPArchiv

4.2.2021, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miroslava Horská Příklad osnovy vstupního školení BOZP (§ 37 odst. 5 zákoníku práce, tj. zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)  Informace o právech a povinnostech zaměstnance ( § 106 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce):  Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Záznam o provedeném školení BOZPArchiv

4.2.2021, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ............................................... (název a sídlo)  Druh školení: ................................................. (školení o BOZP a rozlišit, zda vstupní nebo opakované a zda obecné nebo konkrétní na pracovišti)

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jan Lonsmín Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, apod. 1.2 Záznam o seznámení zaměstnance ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Nakládání s odpady - obce

26.5.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Krátký přehled aktuálních povinností ORP s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k novému zákonu o odpadech pro nakládání s komunálním odpadem.

Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady

2.6.2021, On-line, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Potravinový odpad představuje nejenom zbytky jídel a odpady z důvodu plýtvání potravinami, ale také potraviny nevhodné ke spotřebě, které byly odstraněny z potravinového řetězce (zemědělství, potravinářské technologie, distribuce, služby, domácnosti), aby byly využity nebo odstraněny.

Povinnosti obcí při nakládání s komunálními odpady

11.6.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Povinnosti obcí při nakládání s komunálními odpady dle zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a zákona o obalech, spolupráce s původci odpadů, spolupráce s kolektivními systémy, spolupráce s AOS, vedení evidencí, roční hlášení, plnění cílů v tříděném sběru odpadů, nový rozsah hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence – údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady.

Obchodování s odpady - možnosti a nové povinnosti pro původce odpadů

17.6.2021, On-line, Ing. Tomáš Lank, Ing. Robert Antoš

Pojem "obchodování s odpady" je definován v § 11 odstavci 1 a písmenu p nového zákona o odpadech. Ale právě toto písmeno p značí symbolicky pouhý počátek všeho. Zákon pojem obchodníka sice zavádí, ale jeho seznam činností a návazností do systému nakládání s odpady již tak zřejmý ze čtení zákona není. Na tomto on-line semináři vám vysvětlíme, jak široká tato problematika je, co všechno obnáší. Vysvětlíme, co všechno musí dobrý obchodník s odpady znát, aby uspěl ve svém poslání. Představíme vše, co by měl vědět každý původce odpadu, aby byl jeho vztah s obchodníkem rovnocenný a v souladu s novou legislativou.

Nakládání s odpady - elektroodpady, pneumatiky

23.6.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Krátký přehled aktuálních povinností výrobců elektroodpadů a pneumatik s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k zákonu o VUŽ.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...